Kalmar Län
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Öppet brev till migrationsverket

Öppet brev till migrationsverket

Vi borde inte behöva skriva det här, inte till ett myndighetsverk som dagligen avgör människors livsöden. Men vi känner oss tvingade efter att allt för länge ha sett, känt och frustrerats över det som händer.

I kommuner, runt om i landet och i Kalmar län, har tusentals människor på flykt placerats i boenden. Migrationsverket hyr platser på säsongsstängda campingar, i nedlagda hotell, på utrymda äldreboenden, i tomma skolor och av kommunala bostadsbolag. Med extremt kort varsel har man meddelat kommuner att förbereda skolgång för de barn och ungdomar som kommit, och kommunerna har gjort det de ska och måste. För skolgång är en självklarhet och en av de viktigaste verksamheter vi som kommuner bedriver. Det korta varslet har ställt till huvudbry, eftersom lokaler och personal inte uppstår ur tomma intet.

Nu, helt plötsligt, börjar Migrationsverket att flytta på människorna, åter med extremt kort varsel, total brist på information och utan en tanke på den integration som inletts. Man säger upp avtal med boenden och omplacerar, smaka på det ordet, flyktingarna till andra landsändar där platser står tomma. Barn som påbörjat skolgång och tagit de första stegen till att integreras i det svenska samhället ska, än en gång, ryckas ur sitt sammanhang och fösas iväg. Familjerna får bryta upp utan att ta med sig annat än kläder. Leksaker, cyklar, barnvagnar och andra ägodelar måste de lämna ifrån sig. Så ska det naturligtvis inte vara, det är varken mänskligt eller överensstämmande med FN:s barnkonvention.

Från regeringshåll talar man gärna om migration som ett sätt att få Sveriges kommuners befolkning att växa. Vi håller med om det och jobbar hårt för att det ska bli så. Därför är det tragiskt att Migrationsverket inte ser vad det förstör. Den integration som påbörjats, den platskännedom som de här människorna skaffat sig och den känsla av att ha fått landa på en plats som börja gro, struntar Migrationsverket i. De kommuner som dittills jobbat för de här människornas bästa tvingas nu se på hur Migrationsverket trasar sönder allt det arbetet. Vad är det egentligen för uppdrag Migrationsverket har fått av regeringen, är det bara att begränsa de kortsiktiga kostnaderna? Eller kan verket faktiskt resonera kring integration?

Den andra sidan av myntet är den som berör kommuner som redan idag, med råge, har tagit sitt ansvar och tagit emot så många människor på flykt att man inte längre mäktar med att tillgodose invånarnas, varken de som nyss fått uppehållstillstånd eller de som bott där sedan födseln, behov. De kommuner som gör allt de kan för att lösa den situation som Migrationsverkets placeringsbeslut skapar.

Migrationsverket borde kunna ta hänsyn till båda problemen samtidigt; De kommuner som har fungerande boenden och där integrationen inletts och de kommuner som är satta under press och har tagit stort ansvar i mottagandet. Regeringen måste ta det ekonomiska ansvar för det tryck som nu finns, vilket man inte gör.

Det är inte människorna som är problemet, det är det aldrig. Och det borde inte få vara ett problem att hjälpa människor som gett sig av från sina hem för att undkomma krig, svält, tortyr eller död. Problemet är att Migrationsverket inte ser människorna. Individerna och deras förutsättningar att integreras, börja bygga upp ett nytt liv och leva, inte bara överleva, i sitt nya land. Att börja bli en del av de samhällen de, av en slump eller av egen vilja, hamnat i.

Landsbygdskommunerna är i behov av en växande befolkning. Det är också här förutsättningarna, i högre grad än i andra kommuner, finns att ta emot både flyktingar och nyanlända. Men så länge kommunerna själva inte ges chansen att hantera situationen och använda sig av sitt självbestämmande, kommer människor att hamna i kläm.

Det är därför vi skriver. Det är dags för Migrationsverket att sluta bara kommendera och faktisk börja diskutera. Lyssna. Tänka på att det handlar om människor. Och ge oss förutsättningar att lösa vår lagstadgade uppgift att tillgodose våra invånares, nya som gamla, behov av skola, omsorg, boende och trygghet. Ge oss möjlighet att skapa möjligheter, istället för att tvinga oss att skapa hinder. För det vill vi inte. Vi vill kunna ta hand om våra medmänniskor.

För att sammanfatta:

  • Vi har fullförståelse för att det rådde brådska för ett år sedan, nu gör det inte det längre och perspektivet måste bli det mänskliga och strävan mot integration måste råda.
  • Riv inte sönder inledd integration. Migrationsverket skapar nya, dyra kostnader för Sverige genom byråkratiskt agerande och kortsiktigt ekonomiskt tänkande. I det längre perspektivet är det inte samhällsekonomiskt försvarbart att rycka upp människor som börjat rota sig , det leder bara till nya, större bekymmer.
  • Regeringen måste ta ansvar för de kostnader som kommunerna nu bär, i sin helhet.
  • Genom att ge människor möjligheten att bli en del av våra samhällen runt om i länet och landet skapar vi förutsättningar för en humanare flyktingpolitik och ett fortsatt mottagande i våra kommuner. Ett mottagande som vi faktiskt är beroende av för att förhindra en negativ befolkningsutveckling och som vårt näringsliv är beroende av för att kunna anställa.
  • Migrationsverket måste lämna tillbaka lägenheter på de orter där de hyr sådana, så att människor som fått permanent uppehållstillstånd kan få egna kontrakt och bo kvar i kommunen.

Stihna Johansson-Evertsson, kommunalråd i Högsby

Lars Rosander, kommunalråd i Hultsfred

Anders Åkesson, riksdagsledamot för Kalmar län

Christer Jonsson, distriktsordförande, Centerpartiet i Kalmar län

Eva Wahlgren, kretsordförande Borgholm

Magnus Larsson, ordförande bildningsnämnden Oskarshamn

Ingela Nilsson-Nachtweij, vice distriktsordförande, Centerpartiet i Kalmar län