Kalmar Län
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Uttalande från stämman: Landsbygden och människorna är framtiden för Sverige

Uttalande från stämman: Landsbygden och människorna är framtiden för Sverige

Över 170 medlemmar samlades på Centerpartiets distriktsstämma på Stabygården i Högsby.

Världens befolkning växer. Sveriges befolkning växer. Kalmar läns befolkning växer. I den kraften finns en oerhörd potential. En möjlighet till något stort, starkt och sammanhållet.

De senaste åren har länets kommuner vuxit istället för att minska. Anledningen är att så många av de nyanlända människorna som kommit till Sverige valt att bosätta sig här hos oss. Det ska vi vara tacksamma för. För i människorna bor chanserna, möjligheterna och hoppet.

Vad krävs för att hela Sverige ska leva? Vad behöver vi för att människor som vill bo i landsbygd ska kunna göra det med dräglighet? Vilka förutsättningar krävs för att ett län som Kalmar län ska kunna fortsätta existera, utvecklas och växa? Jo, människor. Människor som bosätter sig, utbildar sig och jobbar. Startar egna företag och bromsar de så vanligt förekommande negativa spiralerna. Det är hos den enskilda individen, det enskilda samhället som utvecklingen görs.

För när servicen i samhällen minskar väljer människor att flytta. Och flyttar människor finns inte längre underlag för någon skola, affär eller bensinmack. Och finns det inte den servicen, flyttar människor. Men nu står vi inför möjligheten att bryta den utvecklingen.

Det är inget som kommer att göra sig självt. Det kommer att krävas rådighet, mod och uthållighet. Men det kommer att gå. Centerpartiet i Kalmar län kommer att verka för att skapa förutsättningar för en lyckad integration. Förutsättningar för att bostäder och arbeten ska finnas och skapas. Förutsättningar för att kunna bo på landsbygd men arbeta i städer.

I dag har Centerpartiet i Kalmar län tillstyrkt en motion som syftar till att göra det enklare för kommunala bostadsbolag i landsbygd att bygga nya bostäder. Den kommer distriktet att föra fram på partiets riksstämma i höst. Med en sådan förändring kommer det att vara lättare för kommunerna i Kalmar län att erbjuda bostäder till sina medborgare, nuvarande och presumtiva.

Centerpartiet vill också anpassa arbetsmarknaden, så att det blir billigare att anställa den som tar sitt första jobb, den som står långt från arbetsmarknaden eller den som saknar utbildning. Vi vet att de flesta jobb som skapas, skapas i småföretag. Men det är dyrt att anställa för små företag, därför vill vi ta bort arbetsgivaravgiften de första två åren för företag som anställer långtidsarbetslösa, ungdomar eller den som aldrig har haft något jobb.

För när människor har en bostad och ett jobb, då har de också en självklar plats i samhället. En social status som ger självförtroende, ett sammanhang. Det är inte bara en fråga om integration, långt ifrån. Det handlar om en tudelning som håller på att klyva Sverige. Mellan stad och landsbygd. Mellan de som har jobb och de som inte har jobb.

Arbete och bostad är också de absolut viktigaste pusselbitarna för en lyckad integration. Och i slutändan också lösningen för landsbygden. För när människor har jobb och någonstans att bo kan den så viktiga samhällsservicen bevaras och utvecklas. Skolan lägger inte ned. Affären överlever. Bensinmacken finns kvar.

Men förutsättningarna för att kunna ta sig till större samhällen, större städer och större sammanhang måste också finnas. Infrastrukturen i Kalmar län är i många fall hårt eftersatt, inte minst de två järnvägssträckorna i norra länet; Stångådalsbanan och Tjustbanan. De båda måste rustas upp och det nu, annars är en dyster framtid inte långt borta. I en snar framtid kommer banorna att vara så dåliga att det inte går att bedriva reguljärtrafik på dem.

Centerpartiet i Kalmar län ser med tillförsikt på framtiden. Tillförsikt, rådighet och uthållighet. Vi tänker inte låta den möjligheten gå oss förbi. Vi tänker kämpa för att hela Sverige ska leva.

Vi kräver därför:

Att regeringen ser till att förutsättningar ges till kommuner att erbjuda bostäder för nyanlända som vill bosätta sig där.

Att regeringen ser över sina direktiv till de statliga myndigheterna och för in landsbygdsperspektivet i dessa.

Att regeringen ser till att förutsättningar för att skapa nya arbetstillfällen ges till företag i olika branscher, för att kunna erbjuda anställning även till den som varit utanför arbetsmarknaden länge, aldrig haft ett arbete och eller saknar högre utbildning.

Att landsbygdens problematik inte bara konstateras, utan också ges prioritet i regeringens arbete. Utan levande landsbygd inget levande Sverige.

Att Trafikverket omedelbart prioriterar upp järnvägarna i norra Kalmar län så att de finns med i investeringsbudgeten för den närmaste framtiden.