Kalmar Län
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Fler och fler saknar fast läkarkontakt

Fler och fler saknar fast läkarkontakt

Fler och fler av Kalmar läns invånare tvingas att berätta sin sjukdomshistoria från början vid varje besök på en hälsocentral.
Så ska det naturligtvis inte vara.

Centerpartiet i Kalmar län har undersökt hur fastläkarkontakten ser ut i länets kommuner. Siffrorna bygger på antalet fastanställda läkare per hälsocentral, antalet patienter som är listade på varje hälsocentral och den generella normen om att varje läkare ska ha 1500 patienter knutna till sig, inte fler.

Den kartläggningen visar att 73 125 personer, eller mer än var fjärde länsbo, inte kan räkna med att träffa samma läkare vid återkommande besök på sin hälsocentral.

Den allra största bristen finns i Högsby kommun, där nära 90% av invånarna saknar fast läkarkontakt. Bäst är situationen i Oskarshamn, där ”bara” var femte invånare drabbas.

Om man delar upp läget mellan de landstingsdrivna och de privatdrivna hälsocentralerna ser man också en markant skillnad. Av de patienter som är listade på länets offentligdrivna hälsocentraler får 34% besöka nya läkare vid varje besök, medan bara 15% av de som är listade hos privata hälsocentraler drabbas av samma problem.

Totalt skulle Kalmar län behöva ha 46 nya läkare för att klara behovet. 41 av dem till de offentligdrivna hälsocentralerna och 5 till de privata.

Antal invånare utan fast läkarkontakt i länets kommuner:

Västervik: 7 500
Vimmerby: 3 900
Hultsfred: 4 200
Oskarshamn: 5 400
Högsby: 4 950
Mönsterås: 8 850
Kalmar: 16 800
Borgholm: 2 700
Mörbylånga: 7 050
Nybro: 5 025
Emmaboda: 4 500
Torsås: 2 250
Totalt: 73 125