Valmanifest

Valmanifest

Framåt – ett närodlat län för alla
Centerpartiet i Kalmar Län vill att du bestämmer mer över din egen vardag. Vi vill se ett friare län där du kan påverka din närmiljö, där du kan växa och förverkliga dina drömmar.

De politiska besluten ska fattas i dialog med dig som bor här i länet. Vi vill utveckla länet tillsammans med dig, ta tillvara på dina förslag. Besluten ska fattas nära dig som påverkas.

Vi kallar det närodlad politik.Centerpartiet tror på grön tillväxt. Det ska vara enkelt att vara miljövänlig och vår region ska vara i framkant när det gäller grön teknik. Vi vill se mer av förnybara bränslen som gör det möjligt att åka till och från jobbet, att transportera gods och varor, utan att bidra till ett sämre klimat.

Vi vill skapa förutsättningar för livskraftiga gröna näringar i samarbete med andra företag, skolor och universitet. Kalmar ska fortsätta vara och utvecklas som ett livsmedelslän, där vi strävar efter egen försörjning.Det ska vara tryggt att bo i Kalmar län. Du ska veta att polisen kommer snabbt när du ringer, att vården finns där när du behöver den och att skolan och omsorgen fungerar – var du än bor i länet.

Att det är lätt att hitta bostad skapar också trygghet. För att skapa fler platser där människor vill bo krävs mer byggbar mark i attraktiva lägen. Det behövs också en större flexibilitet, där du enklare kan byta bostad när livet förändras. Därför vill vi ha fler trygghetsboenden i länet.Det har kommit många nya invånare till vår del av landet. Vi i Centerpartiet välkomnar de nya svenskarna till Kalmar län. Vi vet att jobben är nyckeln till en fungerande integration. Därför är en politik för fler jobb i hela länet helt
avgörande. Det behövs fler vägar in i arbete.


Centerpartiet tror på individens förmåga att utvecklas, växa och ta ansvar för sig själv och andra. Vi vet att människor vill göra rätt för sig.

Därför vill vi sänka trösklarna till det första jobbet, genom att underlätta för jobbskaparna i länet. Ska jobben växa till, då måste det bli enklare att driva företag i Kalmar län. Då behöver vi större fokus på innovation och idéer och mindre på krångel och blanketter.

2030 vill vi vara ett mångsidigt jobbskaparlän. Ett län där det är lika naturligt att vara företagare som anställd. Ett län där alla välkomnas och där människor och företag kan blomstra, uppleva frihet och delaktighet.


Vårt län har drabbats av en regional klyvning. På mindre orter och på landsbygden har samhällsservicen minskat eller försvunnit helt. Inga nya bostäder byggs, servicepunkter läggs ner och det offentliga lyser med sin frånvaro. Vi ser detta - men vi kommer aldrig acceptera det.

Du ska kunna bosätta dig var du vill utan att hamna utanför samhället. Det ska vara enkelt att bo, jobba, plugga och driva företag i hela länet. Därför är det viktigt att det finns en fungerande infrastruktur, att det är möjligt att resa med olika transportslag inom länet. Även våra kommunikationer med övriga landet behöver bli bättre

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.