MOTION - Snabbt och stabilt bredband

Snabbt och stabilt bredband - en rättighet för företagare och invånare i Torsås kommun

För att det ska vara attraktivt att bo och arbeta i hela landet vill Centerpartiet se en digital allemansrätt på 100 % som garanterar obegränsat snabb och stabil uppkoppling, dvs. hastigheter på 100Mbit/s eller mer. Livet på landet innebär att vardagen ska vara enkel och trygg, dvs. närhet till barnomsorg och skola, bra kommunikationer och utbyggt bredband till företagen och surfande invånare i hela Torsås kommun. Vi vill se en levande bygd i utveckling.

Många av dagens och morgondagens tjänster bygger på att företaget eller den enskilde medborgaren har tillgång till ett stabilt och snabbt bredband. E-tjänsterna kommer att öka i mängd och mångfald inom en rad olika områden, så som e-handel, e-tjänster, e-veterinär, e-riksdagsval, e-doktor, ip-TV, ip-telefoni mm. Att inte ha tillgång till bredband kommer bli en demokratifråga, en jämställdhetsfråga, en trygghetsfråga, en klassfråga och en landsbygdsfråga för en kommun som Torsås.

Att lägga ansvaret för bredbandutbyggnad på byalag och enskilda företagare utanför våra tätorter är inte rimligt. Ska dessa behöva starta ”fiberlag”, ta sig an krångliga ansökningsprocesser, vänta på långa handläggningstider och sen eventuellt inte kunna agera om pengar saknas? Hur ser förvaltningsansvaret ut om fiberlaget upphör eller om man inte drar jämt med grannen? Centerpartiet vill att alla i vår kommun, såväl enskild medborgare som företagare, får möjligheten att köpa tjänsten ”snabbt och stabilt bredband” på liknande villkor som i våra tätorter.

Attraktiviten kommer definitivt att öka i hela vår kommun och det kommer att öka möjligheterna att på lika villkor bo och arbeta här. Torsås kommun kommer att bli rikskänd som kommunen där alla med enkelhet erbjuds stabilt och snabbt bredband.

Förslag till åtgärd
Vi ser att ägandet och genomförandet av bredbandsutbyggnaden i hela vår kommun, där inte kommersiella aktörer agerar, hanteras av Torsås kommun.

Yrkande
Att Torsås kommun får i uppdrag att finna en modell ”Torsås modellen”, där alla företag och invånare i vår kommun garanteras och erbjuds stabilt och snabbt bredband, dvs. hastigheter på 100Mbit/s eller mer. Vi begär en strategi och en handlingsplan (ex. 5 årig) på hur kommunen etappvis ger medborgare och företagare tillgång till bredbandstjänsten.