Irma funderar...

Funderingar över politiken

Många blev säkert förvånade när de återigen upptäckte mitt namn på listan. Men efter moget övervägande kom jag fram till att det är bra att få vara på insidan av ett partis arbete. Det borde vara varje medborgares plikt att någon gång under sin levnad engagera sig i något parti. Om inte annat för att förstå varför saker och ting blir som de blir.

Man tycks inte förstå att, är man inte i majoritet finns det inte så stora möjligheter att genomföra det som partiet gick till val på. Men det är ju så att inget parti har egen majoritet så inte ens de som sitter på makten lyckas genomföra sina vallöften fullt ut.

Mandatperioden som gått har ju mycket hänt. Men det har ju naturligtvis blivit en hel del upplåning av pengar för att kunna genomföra allt. Och då är frågan, hur ska vår lilla kommun klara av betydligt högre hyror med allt det nya som har byggts och samtidigt måste även en kommun amortera och betala räntor. Just nu är ju räntorna låga, men det börjar bli oroligt på den globala marknaden. Min fundering är ”Hur länge till har vi de låga räntorna som vi har nu och vad händer då de höjs?

Mycket verkar hänga i luften, det rivs och byggs och ingen tycks veta vem som är huvudman för vad.
Det kommer inte att bli någon lätt uppgift att styra de kommande 4 åren efter valet. Men hur eller hur, det som på börjats måste ju avslutas vilket inte alltid sker. Vi i Gullabo väntar fortfarande på att förskolan/skolan skall invigas men den är ännu inte klar för invigning. Vad har hänt varför blir det ingen invigning där.

Men tillbaka till min inledning. Alla människor borde någon gång i livet engagera sig i politiken och arbeta för något parti för att förstå varför saker och ting är som det är.

Irma Folkesson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.