Nu är tiden att lyssna, läsa och besluta sig inför den 9 september!

familjepolitik

Krönika av Eva-Kristina Berg

För en tid sedan fick jag ett brev. Ja nu händer det i och för sig flera gånger i veckan att jag får brev i brevlådan. Riktiga kuvert i papper med innehåll. Men det särskilda med just detta brev var att jag själv skrev det som åttaåring till en kusin och likaledes granne som låg på lasarettet. Det var riktigt roligt att läsa vad den lilla flickan skrev och försöka minnas vem hon var då. Det som fick mig att skratta hjärtligt var två meningar. "Mor och far är i kyrkan. Ligger det några där som du känner?" Efter att ha läst ytterligare ett par gånger förstår jag att frågan gäller om det ligger någon mer på lasarettet som han känner, alltså inte i kyrkan. För en åttaåring är meningsbyggnaden och sammanhanget nog inte så enkelt eller viktigt. Hoppas att min då nyopererade kusin förstod vad jag menade och inte tog illa upp.

När det gäller barn som uttrycker sig har vi en tolerans och tänker efter en extra gång vad de egentligen menar med det de säger. Framför oss efter sommaren stundar ett val. Den viktigaste dagen i en demokrati när vi får rösta fram vilka som ska representera just oss i kommun, landsting och riksdag. Väljarna har nu ett uppdrag att lyssna på och analysera vad partierna och deras företrädare säger. På riktigt. Vad menar de med budskapen som förs fram? Finns några bakomliggande åsikter eller handlingar som talar emot det som sägs?

Senaste året har det blivit fler och fler som säger sig värna om landsbygden och dess befolkning. Likt en uppenbarelse har det antagligen framstått för flera att vi som bor här utanför tätorter har delvis andra villkor. På plussidan finns många fördelar också, men vi saknar helt viss service eller har längre avstånd till den. Att den hälsosamma och avkopplande naturen ska finnas bara för rekreation åt tätortsbor är ju så obetänksamt och nedlåtande uttryckt. Det måste vara de fastboende som i första hand ska ha ett värdefullt liv på sin hemort. Med det inte sagt att helg- och semesterfirare inte är välkomna ut i byarna. Det är ni visst! Alla människor är välkomna och vi behöver öppenhet i samhället för att komma framåt. Inte instängdhet och slutenhet.

Praktisk politik verkställs av människor men bygger på idéer och värderingar. Vilka värderingar hade 8-åringen hunnit få? Någon medkänsla med andra måste funnits. Jag tolkar brevet som ett försök att muntra upp en människa som kanske inte hade det så roligt just då. Även om det skrivna kunde tolkas på ett helt annat sätt. Som barn är de flesta oförstörda, jag har svårt att tro att någon kan födas elak. Det är livet, och det som händer oss under uppväxten som avgör vilka vi blir som personer.

De som ska bygga ett samhälle för alla, där alla behövs och har samma värde måste ha en människovänlig inställning. Väljarna ska avgöra vilken kompass de anser är viktigast hos de förtroendevalda för en bra politik framåt. Hänsyftningsfelet jag skrev om i början är ett exempel på att nu krävs det tydlighet i budskapen om vilket samhälle vi ska bygga de kommande fyra åren. Nu är tiden att lyssna, läsa och besluta sig inför den 9 september. En riktigt härlig sommar önskar jag alla läsare!

Eva-Kristina Berg