• / Nyheter
  • / En medkänsla för svaga i samhället

En medkänsla för svaga i samhället

Vård & omsorg och Levande landsbygd

Namn: Jonas Fransson

Yrke: Kock & Yrkeschaufför

Hjärtefrågor: Vård & Omsorg och Levande landsbygd

Vård och Omsorg:
Jag har alltid haft en medkänsla för svaga människor, att vilja hjälpa och stötta dem. Det är inte lätt att vara utanför "samhällets centrum", där man inte ha samma möjlighet att kunna delta i det som händer på samma sätt som den stora massan. Främst går mina tankar till de som är sjuka i någon form av neurologisk karaktär eller funktionsnedsättning. En livssituation som är ständigt påfrestande och krävande, för de som drabbas och som oftast inte syns. Man kan upplevas som helt funktionell och självgående i många sammahang och därför är det svårt att sätta sig in de drabbades problematik. Någonstans vet jag att de vill bli bekräftade och hörda, precis som alla andra. Därför tycker jag att det är viktigt att hjälpa och stötta, så tillvaron kan förbättras. Tryggare och stärka deras framtidstro. Alla har samma värde!

Levande Landsbygd:
Jag tycker att det är viktigt att det finns en levande landsbygd. Där regelbunden, generös och effektiv kollektivtrafik är en självklarhet och det ska heller inte kosta för mycket. Likaså tycker jag att en levande landsbygd behöver ha en stabil och trygg företagsamhet, där "småföretagarna" ska får en chans att:
- Bygga nytt, vidareutveckla och nyanställa - utan att det kostar "företagaren" allt den har. Att vi kan få behålla servicen, närproduktion/närodlat och trygghet på hemmaplan. Det är viktigt att vi ALLA hjälps åt och samarbetar. Där företagaren står för brett utbud och kundens tilltro till sin handlare, som med glädje och tacksamhet återvänder tillbaka.

Jag önskar Er Alla Allt Gott!