Vision om simhall i Torsås

Gott näringsliv och gärna simhall i Torsås

Namn: Jan-Olof Olsson

Bor: Gunnilkroka utanför Torsås

Yrke: Driver lantbruk med köttdjur, dessutom kör jag skolbuss i Halltorp med omgivning.

Viktigast för mig är arbetstillfällen på landsbygden, både inom industri och småföretagandet. Om företagen går bra och det finns jobb för alla i kommunen får vi en stark köpkraft. Då bör vi handla så mycket lokalt som möjligt vilket är bra för kommunen.

I tätorten Torsås bör man inom en snar framtid bygga en simhall, intill sporthallen. Det har saknats länge tyvärr. Den skulle kunna utnyttjas av alla åldrar, och verkligen bli ett lyft för kommunen.

Det är viktigt med tryggheten för de äldre i kommunen. Att vården och omsorgen fungerar bra, med en tillräcklig personaltäthet och att äldre får tid till samtal och uppmuntran av hemtjänst och vårdpersonal som behövs.

Mina kommunala uppdrag är:

Ledamot i Socialnämnden

Ledamot i Kommunfullmäktige

Reserv i Bildningsnämnden

Nämndeman i Kalmar Tingsrätt