• / Nyheter
  • / Hela landet ska leva!

Hela landet ska leva!

För mig är det viktigt med en levande landsbygd

Namn: Maria Karlsson

Bor: Ebbelångsö

Yrke: Förskolechef

För mig är det viktigt med en levande landsbygd. Vi kan inte centrera jobb och boende till stora städer. Det måste finnas möjligheter och förutsättningar till att leva och verka i hela landet. Alla beslut som fattas kommer att få olika innebörd i verkligheten beroende på var i landet vi bor. Måste vi använda kollektiva beslut i allt? Är det inte bättre med mer regionalpolitik?

När skatten för bränslet höjs och man vill att Sveriges befolkning ska åka mer kollektivt; hur slår detta beslut mot hela Sverige. Alla har inte möjlighet att åka kollektivt eller samåka med andra och de flesta familjer på landet behöver minst två bilar och barnen behöver både körkort och moped och sedan egen bil tidigt för att ta sig till jobb, aktiviteter och kompisar. Här på landet går det inte att köpa ett årskort för buss, tunnelbana eller tåg. Så hur slår denna höjning av skatt egentligen? När sedan gränsen för att få dra av för resor till och från jobbet i deklarationen ligger på en hög nivå så har man ytterligare fördyrat för oss som bor utanför “stan”.

När det gäller förutsättningar för att få köpa hus så har bankerna infört en obligatorisk handpenning på 15%. För att bankerna ha sett ha bostadspriserna skenar och då behöver de en förstärkt säkerhet. Men var skenar priserna på hus? Glädjande ha huspriserna på landet gått upp men inte råder det några skenande fantasipriser på hus här inte.. Det är inte bra med kollektiva beslut som ska gälla i hela Sverige. Det är bättre att införa regionala beslut. Där problemet finns och där man ser att det kommer uppstå problem inför regleringar där, låt inte hela bostadssverige drabbas för det kommer inte gynna landsbygden. Det finns många unga vuxna med ordnad ekonomi med önskan att få köpa hus och bilda familj men inte ha hunnit spara ihop till en kontantinsats eller ha föräldrar som kan bidra. De hindras från att köpa hus på landet och att få tag i en lägenhet är många gånger lättare i en större stad för där byggs det nytt hela tiden. Och på detta sätt så tappar vi många unga människor som gärna hade stannat kvar på den mindre orten om de hade fått möjlighet till det. För att bygga nytt på landet är knappast inte tänkbart idag, de flesta banker drar öronen åt sig redan vid tanken. Och resultatet; inga nya hus på landet.

Att flytta ut statliga jobb till mindre städer än Stockholm, Göteborg och Malmö hjälper inte. Tanken är god men ej tillräcklig verkan. Det måste hända något mer ännu längre ut i Sverige.

Hur vore det att våga sticka ut hakan lite mer och se vad andra mer regionala beslut kan ge för positiva effekter.

* För att öka småföretagsverksamheten som är mycket betydelsefull för Sverige så borde arbetsgivaravgiften vara starkt reducerad för företag med mindre än fem anställda. Borde kanske finnas fler fördelar för dessa småföretagare om de dessutom ligger utanför städer med exempelvis 7000 personer.

* Att införa möjligheten att få dra av för resor till och från jobbet redan från första kronan om det inte finns möjlighet att åka kollektivt.

* Lätta på strandskyddet. Varför ska det vara ett lika hårt regelverk för hela landet för att man kanske ha sett eller ha problem på andra håll. Tror inte man kan jämföra Bergkvara med Sandhamn eller Marstrand.

* Bättre villkor vid köp av hus och genom regelverk främja nybyggnation på landet.

* Ge ungdomar på landet möjlighet att få stipendium för del av körkort, på så sätt ökar deras rörlighet och deras möjligheter att bo och verka på landet ökar. Körkort är idag ett måste på landet.

* Bättre vägnät, framförallt bättre standard på befintliga vägar så gods och varor kan fraktas.

* Skatten borde vara lägre för den enskilde. Många gånger behöver små kommuner höja skatten för att ha råd att få en likvärdig välfärd. Många gånger ställs skola mot t.ex hemtjänst. Det blir svårt att prioritera.

* Det måste bli ett slut på alla nedläggningar av skolor och stora företag och flytt av bank, post, vårdcentraler, poliskontor osv.

Alla dessa kollektiva beslut och regler som idag genomsyrar Sverige anser jag som centerpartist inte gynna konceptet att hela landet ska leva. Jag vill vara med och verka för bättre förutsättningar för oss som lever och verka på landet. Jag är för en mer regional politik på så sätt kommer vi få hela Sverige att leva.