Fiberutbyggnaden måste blir klar snarast

Mina hjärtefrågor - infrastruktur, ekonomiskt ansvarstagande och lokalt näringsliv

Namn: Tony Schäfer

Bor: Ö Karsbo, 13km söder om Torsås.

Yrke: VD Mekonomen Torsås.

Bakgrund:
Etablerade Mekonomen i Torsås 2004, och har sedan dess gjort många förbättringar och investeringar i så väl fastighet & verkstaden som bensinstationen.

Mina hjärtefrågor i kommunen är infrastruktur, ekonomiskt ansvarstagande, och det lokala näringslivet.

Fiber utbyggnaden måste blir klar snarast, det är en förutsättning för oss företagare att uppkopplingen är stabil och snabb, vilket inte existerar idag. Många privatpersoner märker också av den tröga uppkoppling som t.ex. spel online, tv, youtube mm.

Ekonomisk ansvarsfulla investeringar är inte att köpa silos, gamla fastigheter mm. Se till att hushålla med resurserna i stället, så slipper kommunalskatten att höjas.

Personal omsättningen är extremt hög inom SOC, och även underskotten. En utredning skulle jag gärna vilja se på det. Varför är det så? Socialförvaltningen bör prioritera besparingar internt, och börja prioritera de gamla bättre. Se till att det kan få lite guldkant i tillvaron, lyssna och ta in vad som önskas av våra seniorer. Senare behöver nog personalen i äldrevården också uppmuntras och ges möjligheter till vidare karriärer i yrket. Helt enkelt höj yrkets status.

Handla lokalt, samverkan mellan lokala företagare är nyckeln för Torsås näringsliv. Kanske kunde vår näringslivsutvecklare bjuda in oss företagare ett par ggr om året för att lyssna av vad som är aktuellt i respektive bransch. Här finns det stor utvecklings potential.