Värna svenskt jordbruk

Hjärtefråga - En levande landsbygd/jordbruk och klimatarbetet

Namn: Cecilia Sjögren

Yrke: Socionom

Hjärtefrågor: En levande landsbygd/jordbruk och klimatarbetet

Jag värnar om landsbygden, bättre förhållanden för lantbrukarna så de kan fortsätta producera närodlade produkter och vikten av klimatarbetet. Sverige har möjlighet att producera livsmedel för en högre grad av självförsörjning än vi gör idag. Ni vet väl att det lantbrukarna producerar av kött och allt annat vi köper i våra butiker är det vi lever av? Tycker du om det svenska, öppna landskapet och att vi fortsättningsvis ska ha ett svenskt jordbruk (som är världsbäst på djurhållning) så är det dags att stå upp för det nu!

Ett sätt är att betala ut EU- bidragen i tid då det inte behövs några nya pengar för det, allt är budgeterat och klart eftersom det är statens skuld till företagarna.

Ett annat sätt är börja köpa och äta SVENSKT KÖTT före importerat. Slakterierna tar nämligen inte emot djur om de inte har avsättning för köttet, så för att göra något åt detta kan vi köpa så mycket SVENSKT kött vi bara kan. Det gör att slakterierna kan ta emot fler djur som inte behöver svälta för att det inte finns foder och/eller nödslaktas och då skickas till destruktion till ingen nytta. Det bidrar också till en betydligt lägre andel importerad mat som vi inte har någon kontroll på hur den har producerats och dess påverkan på djur och miljö där. Långsiktigt måste vi komma tillrätta med klimatarbetet så att vi minskar de negativa klimatförändringarna och det extremväder som kommer som ett brev på posten på grund av dessa.

En extremt viktig del i klimatarbetet är att hela Sverige tillsammans arbetar för detta genom att välja svenska produkter, närodlat och ekologiskt eftersom vi då kan ha större kontroll på hur det produceras och dess påverkan på miljön. Ett internationellt samarbete måste också till för att komma tillrätta med den negativa utvecklingen i klimatet.