Att se helheten

Hela kommunen ska vara attraktiv att bo och leva i

Namn: Sten Bondesson
Bor: Öjebomåla, Gullabo
Yrke: Skogsbrukare

Mina nuvarande uppdrag:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ersättare i KSAU

Att se helheten
För oss politiker är det oerhört viktigt att kunna se helheten över ekonomin, hela kommunen och samtliga nämnder och styrelser. En annan övergripande fråga är öppenhet för att pröva nya idéer och inte låsa fast sig och envist bara satsa på ett spår. Ett par exempel där majoriteten bara kört på, musikskolans placering, kommunhusets utbyggnad och förskolan i Bergkvara, där alternativ har funnits.

Hela kommunen
Vi måste se till så att hela kommunen blir attraktiv att bo och leva i. Jag efterlyser en tydlig satsning på Söderåkra, nu när den nya vägen till Kalmar blivit färdig. Pendlingsavståndet känns väldigt kort, här borde vi kunna locka till oss fler som bosätter sig här i vår kommun. Utbygganden av fiber i hela kommunen, och inte bara i tätorterna, är en överlevnadsfråga. De mindre vägarna ute på landsbygden en annan.

Ekonomi
Vi har haft några bra år med högkonjunktur, men den kommer inte att vara i evighet. Många investeringar har gjorts, men upplåning för kommunen har ökat mycket. Men det värsta i tider med låga räntor är att inget amorteras, förstår inte tankarna bakom detta. Det känns som om vi skjuter över ansvaret att betala till kommande mandatperioder.

Framtid
En röst på Centerpartiet innebär en ansvarsfull politik där vi ser till helheten.