Skapa förutsättningar

Ett modernt samhälle

Namn: Frida Portin

Bor: Bergkvara

Yrke: Civilekonom inom IT

Nuvarande uppdrag:
* Bildningsnämnden
* Kommunfullmäktige

Skapa förutsättningar

För mig som fritidspolitiker handlar uppdraget om att skapa moderna förutsättningar att bo, leva och driva företag i hela Torsås kommun.

Vård, skola och omsorg förväntas fungera med god kvalitet i en kommun. Dock fick vi uppleva en sommarhetta som var särskilt påfrestande för de äldre på de särskilda boendena, och det var inte bra. Boendena måste få tillgång till behaglig inomhustemperatur miljö och trevligare trädgårdar där utevistelse bejakas. Barnomsorgens lokalbehov har också ältats och ingen lösning är ännu finansierad i Bergkvara eller i Torsås. Stora investeringar som ombyggnad eller nybyggnad av förskolelokaler behöver starta med breda diskussioner som analyserar olika förslag, där även den ekonomiska aspekten är med från början.

Infrastruktur är superviktigt i ett modernt samhälle. Det gäller att telefonerna fungerar och att bredbandet blir tillgängligt för alla i kommunen. E-tjänsterna kommer att öka i mängd och mångfald inom en rad olika områden. Att inte ha tillgång till bredband kommer bli en demokratifråga, en jämställdhetsfråga och en trygghetsfråga. Inte bara den digitala tekniken ska fungera, även vägunderhållet och bussförbindelserna behöver ständigt förbättras. Att smidigt kunna ta sig mellan hem, skola och jobb är viktigt för en landsbygdskommun mellan två större arbetsregioner.

Den kommunala ekonomin måste generera tillväxtmöjligheter, det går inte bara att låna sig till nya större investeringar. Detta innebär att den kommunala verksamheten behöver effektiviseras, genom ex. digitalisering, tvärkommunala samarbeten, låta privata aktörer sköta vissa uppdrag och försäljning av fastigheter. Diskussionen behöver starta!

Jag efterlyser också bättre dialog och kommunikation med medborgare, föreningslivet och företagen. Genom att etablera dialogforum med olika referensgrupper, kan behov och önskemål sakligt och konstruktivt diskuteras.