• / Nyheter
  • / Ett nytt tydligt ledarskap för Torsås kommun

Ett nytt tydligt ledarskap för Torsås kommun

Beslut tas nära de som berörs

Namn: Ronny Ramberg

Bor: Gummebo, Bergkvara

Yrke: Skogsbrukare

Jag står för ett nytt tydligt ledarskap för Torsås kommun där beslut tas nära de berörda och att varje människa ges möjligheter att utvecklas. Jag vill ha det städat och attraktivt i våra tätorter, badplatser och vandringsled.

En god vård med trygghet och stimulans för våra äldre vill jag också ha. Svenskt kött och näringsrik närodlad mat till våra barn och äldre i vår kommun. Bra fungerande integration för våra nyanlända till vår kommun, och bra undervisning och lärare i våra skolor. Satsa på musikutbildning för våra barn. Bra arbetsklimat för kommunens anställda.

Skydda rätten att äga och bruka skog - frihet under ansvar - det man äger, förvaltar och vårdar.

För framtidens miljö och hållbara utveckling så måste vi ta hänsyn till de globala miljömålen när vi tar beslut och ta klimathoten på allvar.

Rösta på Centerpartiets närodlade politik som tar oss FRAMÅT.

/Ronny