Levande landsbygd

Vård och omsorg ligger mig varmt om hjärtat

Namn: Linda Eriksson

Ort: Lönnbomåla

Yrke: Omsorgsassistent

För mig har den levande landsbygden alltid varit en viktig fråga. Med levande menar jag att det inte ska spela någon roll var man bor i kommunen då det kommer till service och kommunikationer. För att kunna leva och uträtta det som krävs i dagens samhälle måste de grundläggande förutsättningarna finnas i alla delar av kommunen. Med skolungdomar i huset där allt skolarbete bedrivs via dator och alla ärenden med såväl bank som myndigheter kräver uppkoppling, känns det väldigt skrämmande att veta om Telias intentioner att snart klippa koppartrådarna. Kommunikationsmöjligheterna måste säkras i hela kommunen.

Vård och omsorg ligger mig varmt om hjärtat. Vi har ett stort behov av att uppdatera och modernisera våra äldreboenden i kommunen. Vi behöver också fylla luckorna i vad vi har att erbjuda i fråga om andra boendeformer. Vi måste fortsätta arbetet att ta hand om vår duktiga personal och få fler att vilja bli en del av kommunens arbetslag.

Andelen avslag på ansökan om personlig assistans och även vid omprövning av beslut, har ökat markant. Detta har fått förödande konsekvenser. Denna fantastiska möjlighet för människor i behov av hjälp och stöd i vardagen för att kunna leva ett värdigt liv, har stympats. Det vill jag bidra till att ändra på.