Ekonomisk kontroll

Hela kommunen måste utvecklas

Under nästa mandatperiod är det viktigt att åter få kontroll på vår ekonomi som idag skenar iväg. Vi måste satsa mer på våra kärnverksamheter som förskola, skola, omsorg. Att som idag sätta sig med stora låneskulder utan amortering ger oss mindre och mindre utrymme att agera om något behöver göras.

Vi måste se hela kommunen och utveckla den. Se exempelvis våra enskilda vägar som är i dåligt skick, här måste det till satsningar. Våra seniorboenden måste utvecklas och komma in i 2000-talet både standardmässigt och teknikmässigt. Förskolorna är fulla och här måste det till lösningar snarast.

Något som också måste bli bättre är detaljplaneringen av nya bostadsområden i kommunen så vi möjliggör framtida inflyttning. Under denna mandatperiod har vi inte blivit färdig med en enda detaljplan. En annan aspekt som måste få en lösning är att samtliga som vill ha fiber och mobilteckning i hela kommunen ska få det. Det är viktigare än någonsin när Telia nu börjar plocka ner sin koppartråd.

Vi i politiken måste också skapa en ännu mer meningsfull fritid för våra barn och ungdomar både i egen regi och tillsammans med våra fantastiska föreningar.

Jag vill med min politik att mina föräldrar en dag ska få ett värdigt boende och omvårdnad och att min dotter ska se kommunen som en lika självklar plats att bo på som jag.

Christofer Johansson