• / VAL 2018-2022

VAL 2018-2022

Centerpartiet i Torsås - det gröna, trygga och naturliga valet!

För centerpartiet är den lokala nivån viktig. Vi har en bygd med många företagsamma människor, starkt föreningsliv och en fantastisk miljö, såväl kust som öppna landskap och täta skogar. Vi strävar efter att gemensamt vårda alla våra olikheter och att skapa förutsättningar för att leva, bo och arbeta i hela Torsås kommun.