500 miljoner per år i investeringar.

Våra kommunala bolag investerar stora summor i vår välfärd varje år. Bolagen omsätter 1,2 miljarder kronor årligen och vinsterna på drygt 110 miljoner kr årligen används till investeringar i vår välfärd.

Skolor, äldreboenden kraftvärmeverk, reningsverk mm. Vad är på gång nu? Läs mer.

Vad byggs och vad planeras?

Om- och tillbyggnaden av gymnasiet är nu i princip klart då busshållplatsen färdigställs. Ett jättestort projekt som tagit flera år att färdigställa. Strax intill gymnasiet sker en tillbyggnad av Campus, som behövs för ett ökande antal elever, på att färdigställas.

Med kommunkoncernens investeringar på ca 0,5 miljarder kronor per år är kommunen en betydande aktör på bl a byggmarknaden. Trots allt som skrivs och påstås om att kommunen bygger och underhåller alla sina fastigheter själva, utan att anlita byggföretag upphandlade i konkurrens, så upphandlas över 90 % av all byggverksamhet från privata företag.

Vi är i slutfasen av planeringen för att starta byggnation av hälsocentral samt särskilt boende för ca 50 äldre i Gamleby. Nyligen färdigställdes ett trygghetsboende i Gamleby som blir granne med det ny särskilda boendet. I Västervik har hyreslägenheter i form av populära enbostadshus på Ekhagens golfbana av Västerviks Bostads AB färdigställts. Även flera andra entreprenörer har byggt bostäder i olika former på Ekhagen. På Didrikslund byggs idag av VBAB ett 50-tal behövliga hyreslägenheter.

Byggnationen av ny simhall vid Bökensved har satts igång. Det kommer att ta styvt ett år.

En ny modern livsmedelsaffär värdig ett samhälle som Ankarsrum kommer att byggas av TjustFastigheter och stå färdig för Coops räkning i början på nästa år.

Det sker även andra stora investeringar i Västervik. Kriminalvårdsstyrelsen stärker sin närvaro i Västervik. Gertrudsvik Fastighets AB gör stora investeringar för att klara behoven. Landstinget projekterar för stora byggnationer vid sjukhuset.

Icke att förglömma Björn Ulveus senaste byggnad, det flytande hotellet.

Det finns en ständig efterfrågan på byggbar mark för bostäder och även arbetsplatser. Ett stort arbete har satts igång för att exploatera mer mark för arbetsplatser. En fördjupad översiktsplan för området runt Tändstickan visar på förslag för fler bostäder, naturnära rekreationsområden samt service.

Vår bedömning i samband med budgetarbetet för de närmaste åren är att vi skall hålla upp investeringstakten för att stimulera sysselsättning och näringsliv. Detta kan kanske sägas vara klassisk krispolitik.