Demokrati en tolkningsfråga ?

Demokrati en tolkningsfråga?I början av året har det kommit ett e-förslag till Västerviks Kommun. Ett förslag som strider mot kommunens egna regler och trots allt har förslaget kommit till omröstning.

I början av året har det kommit ett e-förslag till Västerviks Kommun. Ett förslag som strider mot kommunens egna regler och trots allt har förslaget kommit till omröstning. Ett demokratipolitiskt kritiskt förhållande av kommunen.

Det var under de första januariveckor när jag har upptäckt ett e-förslag på Västerviks kommuns hemsida som redan hade fått tydligt mer än det 20 röster som krävs för att gå vidare. Det väckte mitt intresse och det var bra att jag tittade lite mer noggrant på förslaget. Förslaget har nämligen skickats in av en förening och var undertecknad med för föreningen ”XY”. I många möten har vi på demokratiberedningen pratat om hur man kan höja medverkande av medborgare i demokratisk process och e-förslag är ett sådant verktyg. Men varje verktyg i demokratin är kopplat till regler och riktlinjer. Inom Västerviks kommun är sådana riktlinjer att företag eller föreningar inte få lämna in ett e-förslag. Ett förslag ska komma från en enskild person.

Jag har påtalat för Västerviks kommuns tjänstepersonal om det formella felet i det specifika förslaget. Men vad gjorde kommunen då? Tjänstepersonerna gick in och ändrade insändare av e-förslaget under pågående omröstning från en förening till en person. Men ur texten var det fortfarande klart att förslaget kommer från en förening. Jag tycker att det absolut inte är korrekt och ur en demokratipolitisk synpunkt, ohållbart. Kommunen skulle ha granskad förslaget innan publicering bättre och också ha vågat meddela till förening att en förening inte har rätt till att lämna ett e-förslag. Klar och tydligt.

Argumentation efter min intervention hos kommunen var mer än löjlig – att det är en tolkningsfråga och att hindren inte skulle vara för högt för delaktighet i demokratin. För mig är demokrati inte tolkningsbar i den en eller den andra riktningen. Inte förhandlingsbar. En levande demokrati är inte fågelfritt. Jag tycker det är tråkig att man i den här fallet inte hade ryggen att hänvisa till de demokratiska regler som gäller och sagt nej. Nu skulle känslan kunna komma upp att demokratiska regler i Västerviks kommun är en tolkningsfråga.

Tobias Keller

Ledamot Demokrati Beredning