Ordföranden har ordet

Det är ett jobbigt läge vi är i med covid 19 och all osäkerhet detta virus sprider. Det tär på krafterna för alla att inte veta, blir jag sjuk, hur sjuk eller har jag varit sjuk.

Politiskt så är det mesta påverkat av detta läge med många möten som handlar om hantering av uppkomna lägen och skademinimering.

Jag tror att det kan komma nya insikter och arbetsmetoder ut av detta som vi kan dra nytta av.

I stort sett alla möten sker över nätet, och det fungerar oftast väldigt bra. Många möten blir kortare, mer strukturerade och oerhört smidiga att delta i när restiden är borta. Jag kan sluta mitt arbetspass kl. 18 och delta i ett länstäckande möte kl. 18.15, och det är en stor vinst med det.

Socialnämnden

Att kunna delge många medarbetare i socialförvaltningen exakt samma information vid samma tillfälle är en fördel som kommer att arbetas in i det dagliga arbetet även efter corona. Att vara flexibla och kunna byta arbetsplats och uppgift efter behov är en annan effekt.

Vi måste samtidigt ha framtiden med oss i det som sker nu, och ett stort projekt som det arbetas med är planeringen av ett nytt särskilt boende i Gamleby. Där är det dags för ett beslut i socialnämnden den 28 maj om vad vi ska beställa för byggnad. I ett beslut från oktober 2017 är det tänkt ett boende om 70 lägenheter, men efter att vi har gjort modeller gällande framtiden och den utveckling inom hemtjänst och hemsjukvård som sker, så förordar vi en byggnad med 50 – 55 lägenheter, samt att behålla de 8 bra lägenheterna på Hagnäsgården. Det kan vara så att vi landar på en total om ca 60 platser i Gamleby och det bör stämma väl med prognoserna.

Det som krävs för att planen för framtiden ska hålla är att det byggs fler trygghetsboenden eller att fastigheter byggs om för detta.

Skulle behovet i exempelvis Edsbruk minska, så kan de lägenheterna planeras om till trygghetsboende. Jag har en stark önskan att skapa möjligheter för människor att kunna bo kvar i sitt invanda ”revir”, men i bostäder som gör det enklare allt eftersom rörlighet och andra förmågor minskar.

Ingela Svensson ordförande i kretsen , samt ordförande i socialnämnden