Nytt särskilt Boende

Äntligen , inte en dag för tidigt.

Ja det har varit en lång och knölig process, men nu startar projekteringen av det nya särskilda boendet i Gamleby. Som de flesta vet ska det byggas mellan skolans matsal och Åby herrgård. Det kommer att byggas en ny Vårdcentral i direkt anslutning till detta.

Det planeras för 52 nybyggda lägenheter och socialförvaltningen räknar med att behålla 8 lägenheter på Hagnäsgården, summa 62 boendeplatser. Det är i stort sett samma antal som vi har boende i Gamleby idag.

Besöksförbudet på våra äldreboenden släpps i morgon 1 oktober. Det kommer att krävas mycket respekt och omdöme av de som gör besök. Viktigt att vara fullt frisk och följa de rekommendationer som finns och använda den skyddsutrustning som tillhandahålls. Pandemin är inte över och det gäller att komma ihåg det.

Inför Budget 2021 har socialförvaltningen fått ytterligare statsbidrag som håller på att inarbetas i budgeten. Där är det också viktigt att komma ihåg att det är tillfälliga bidrag som inte kommer att ges i flera år. Därför är vår intention att med dessa pengar att rusta oss för framtiden och höja utbildningsnivån hos våra anställda och samtidigt vara öppna för nya tekniska och digitala lösningar som säkert kommer att erbjudas.

Ingela Svensson kretsordförande och ordförande i Socialnämnden