Matens HUS

För att öka intresset och utveckla vår viktiga livsmedelsproduktion i Kalmar län har konceptet ”Matens hus” arbetats fram. Det är en del av arbetet med livsmedelsstrategin i länet, vilken har som övergripande mål att fler ska välja livsmedel från Kalmar län samt att livsmedelsbranschen ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.

Matens hus är ett begrepp som kan innebära ett fysiskt besöksmål eller mer decentraliserade, regionala och digitala initiativ. Dessa kan komma att kombineras helt eller delvis.

Den regionala utvecklingsnämnden har avsatt medel för fortsatt arbete med Matens hus och välkomnar nu intresserade aktörer att arbeta vidare med frågan.

Arbetet genomförs i flera steg och det första steget handlar om att skicka in en intresseanmälan för att etablera Matens hus (senast 30 november 2020).

Matens hus ska, för att kunna stöttas med offentliga medel, drivas av en offentlig aktör, stiftelse eller annan icke vinstdrivande huvudman. Region Kalmar län ser gärna en samverkan med privata aktörer.

Som det ser ut idag är intresset ganska svalt från norra delen av länet, vilket jag tycker är synd. Har du frågor eller idéer, tveka inte att kontakta Karin Helmersson som är vårt regionråd och som ansvarar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik. Ni når Karin på karin.helmersson@regionkalmar.se alt 070-5417176

Informationen om Matens hus är hämtad på regionens hemsida och jag rekommenderar er att gå in där för att läsa mer https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/naringsliv/livsmedelsstrategi/matens-hus/om-matens-hus/om-matens-hus/

Det vore väl kul om norra länsdelen hänger på så vi inte missar denna chans?

// Christel Alvarsson