• / Nyheter
  • / Investeringar om 200 milj kr i Gamleby

Investeringar om 200 milj kr i Gamleby

Gamleby Värmeverk blir ett toppmodernt miljövänligt verk som kommer att trygga ortens fjärrvärmeleveranser i många år.

Gamleby Värmeverk

Miljötillståndet för Gamleby Värmeverk, som byggdes i mitten av 1980-talet, går ut inom ett par år. Verket, som förser gamlebyorten med fjärrvärme, eldas med två flispannor och har en traditionell oljepanna som reserv vid hög belastning. Driften övervakas från drift-centralen vid Stegeholmsverket i Västervik. Med tanke på Gamlebys storlek finns för-hållandevis många fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet, såväl villor som flerfamiljshus och andra verksamheter.

Eftersom miljötillståndet snart är till ända och pannor och bränslematningen är slitna har en revision och utbyggnad av verket startat. Det är ett projekt som löper över en tvåårsperiod och har en budget om 100 mkr. Sålunda en stor investering i Gamleby!

Två nya pannor för fliseldning, en större och en något mindre, har nu handlats upp och priset för dessa är ganska exakt halva budgeten, eller ca 50 mkr. Upphandlat är även en utbyggnad av byggnaden, för att få plats med den nya utrustningen, samt en elturbin med en produktionseffekt om 90 kW. Elproduktionen kommer att göra den nya anläggningen självförsörjande på elektrisk kraft till stor del. Verket förbereds dessutom för att kunna koppla på utvändiga markplacerade solceller, för ytterligare elproduktion.

Reservoljepannan kommer att ersättas av en oljepanna som eldas med fossilfri mijöolja.

För några år sedan investerades ca 40 mkr i en total upprustning av Gamleby reningsverk. Detta verk är idag ett av landets modernaste landsbygdsreningsverk, med mycket god reningsgrad.

Senaste året har VA-ledningar och pumpstationer i kv Brädgården bytts ut för ca 20 mkr och inom en snar tid kommer VA-anläggningarna i Västerviksvägen m o att bytas. Ett projekt om ca 20 mkr.

Ovanstående investeringar om sammantaget innemot 200 mkr tryggar en stor del av Gamlebys framtida infrastruktur.

Bo Jonsson

styrelseordf Västervik Miljö & Energi AB