Majoritet bakom kommunens budget 2021

Det känns bra att konstatera att kärnverksamheterna äldreomsorg, skola har tillförsäkrats betryggande resurser för 2021. De besparingar som oppositionen hotat med är inte aktuella. Tvärtom tillförs ytterligare resurser. Skrämselpropaganda.

Majoritet bakom kommunens budget 2021

De fem partierna C, S, MP, L och W är överens om förslag till kommunbudget för 2021. Det innebär att det finns en majoritet i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. Återstår de formella besluten i kommunstyrelsen den 9 november och kommunfullmäktige den 14 december. Jag har goda skäl att tro det håller hela vägen.

Ser vi tillbaka på de två senaste budgeterna för 2019 och 2020 så fanns det inte en klar majoritet för budgeten när den togs upp för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Förhandlingar skedde öppet under sammanträdet för att få igenom det som då först var ett minoritetsförslag från C, S och MP. Senaste året innebar det att vi fick stöd av L och V genom att släppa igenom en del krav från dem. Mycket nervöst. Under året har L blivit allt stabilare stöd för oss i de stora frågorna. Vänsterpartiet har långt ifrån varit något stabilt. Mest problem och osäkerhet från vänsters håll. Skönt att hänga av dem, känns mycket stabilare med det utvecklade samarbete med Liberalerna och Västervikspartiet.

Oppositionen med M i spetsen blev mycket överraskade när samarbetet tillkännagavs. M har fortfarande inte tillkännagivit något reellt budgetalternativ. Har inte ännu visat några egna förslag utan vill fortfarande att vi skall utreda deras omöjliga förslag.

Först 2020

Detta år liknar ju inga andra år pga coronan. På central nivå har regeringen och samarbetspartierna C o L givit kommunerna bra ekonomisk stöttning både vad gäller direkta merkostnader för pandemin samt minskade skatteintäkter. Sammanlagt innebär det att vi kommer att få ett bättre ekonomiskt resultat för 2020 än budget. Vi jobbar för att minska överskottet och skjuta över en del av årets, som det verkar, goda resultatet till kommande år då det kommer att behövas.

Budget 2021 och flerårsplan 2022 och 2023.

Budgeten för 2021 och flerårsplanen fastställdes egentligen i juni av kommunfullmäktige, trots protester från oppositionen. De ville vänta till hösten pga av coronan. Vi ville ge verksamheterna besked om budgeten för 2021 och framåt för att deras planering. Vi vinner tid, ett ½ år, för genomslag av förändringar. De ekonomiska förutsättningarna för kommunerna har säkrats för inte bara 2020 utan även 2021 genom samarbetet regeringen, C och L.

Med anledning av bättre skatteprognos och ytterligare statsbidrag har vi gjort en översyn av budgeten som föreläggs kommunfullmäktige i december. Vi stärker resurserna ytterligare till skolan, äldreomsorgen, föreningslivet mm. Resultatet för 2021 är positivt men når inte önskad nivå. Vi bedömer det dock mycket bra under rådande förutsättningar. Kommunen har dessutom en resultatutjämningsreserv på hela 145 mkr, som vi inte har använt, men som kan användas om de ekonomiska förutsättningarna ändras drastiskt.

Conny Tyrberg