Hållbarutveckling en nyckelroll för de kommunala bolagen!

Vårt sätt att leva idag har betydelse för oss och kommande generationer. 2020 växlades arbetet upp med att göra Västerviks kommun till en mer hållbar kommun. Vi måste göra framtiden möjlig i hela kommunen i alla avseenden. En bra kommun att leva, bo och arbeta i.

Vi vet att kommunkoncernen har många verksamheter och förbrukar mängder av resurser. Givetvis nödvändigt med tanke på bl a uppvärmning och elektricitet för olika ändamål. Såväl vi som individer och vi som kommun måste ta vårt ansvar för att nå en mer hållbar utveckling av samhället. De globala målen i Agenda 2030 är utgångspunkt för de initiativ tas som behöver tas de kommande åren.

De kommunala bolagen, Västerviks Bostadsbolag, TjustFastigheter, Västerviks Miljö och Energi samt Västerviks Resort, har sedan några år uppdraget att ta täten i kommunens hållbarhetsarbete. Detta på grund av de har sådana verksamheter som rätt hanterade starkt påverkar hur kommunen kan ta sin del av ansvaret för den uthålligt hållbara kommunen. Det är nu rätt beslut måste tas, inte senare.

Bolagen har förstått uppdragen. Till viss del är det implementerat, finns nog en sträcka kvar. I vissa delar är det fråga om ett paradigmskifte, gammal teknik och synsätt ersätts av modern teknik och nytt synsätt. Ett synsätt mer präglat av att våra resurser är ändliga. Vårt klimatavtryck måste minska. Bolagen har uppdraget att nu göra rätt från början.

När det gäller VBAB och även TFAB som har mycket fastigheter så handlar det bl a om att bygga mer i trä. Då kan mer koldioxid bindas redan i byggnaden och bidra till en minskad negativ klimatpåverkan.

Det är inte bara mindre energiförbrukning mm under byggnadens livstid som klimatpåverkan kan minska. Byggsättet är också viktigt då det redan idag då så mycket som 80 % av en fastighets koloxidavtryck kan reduceras redan i o m att den byggs på rätt sätt med rätt material. Därtill kommer att byggnaden i trä fortsätter binda koldioxid.

Conny Tyrberg

Kommunstyrelsens 1e vice ordförande.