6 Kultur och fritid

Bild

6 Kultur och fritid

Vi har våra rötter i starka folkrörelser och för oss är föreningslivet en viktig del av samhället. Utan alla eldsjälar som driver konstföreningar, tränar grannensbarn i fotboll, är engagerade i den lokal intresseföreningen, om inte hembygdsföreningen höll historien levande, ordnade med midsommarfirande och underhöll de gamla byggnaderna, skulle mycket inte fungera, och mycket skulle bli lite fattigare och tråkigare.

För oss bygger lokal närodlad demokrati på att det finns ett lokalt engagemang. Det är inte samhället som skall lösa alla utmaningar och komma med lösningar från högre ort. Det är vi i lokal samhället som vet hur det är och hur det fungerar. Det är vi som tillsammans skapar både kultur och fritid.

Vi tycker att det lokala aktivitetsstödet är ett bra sätt att se till att stötta föreningslivet, ju mer aktiviteter desto mer stöd. Ett stöd som föreningen själva kan styra över och bestämma hur det skall användas.

Stödet till olika idrotter skall vara på lika grunder, tjejer och killar skall ha samma förutsättningar i hela kommunen.

Vi har ett stort utbud av kultur i vår kommun, vi tycker det är bra att det finns ett brett utbud av kulturevenemang. Vi som politiker skall inte styra vad som är god kultur. Det är däremot viktigt att kulturen kan stå på egna ben och möta sin publik utifrån sina förutsättningar. Vi behöver därför ha en bred i våra scener och i våra möjligheter för ungdomar att utöva och prova på olika uttrycksformer. Här är kulturskolan en viktig resurs att men också mejeriet och kulturenhetens arbete att stötta de lokala kulturutövarna. Vi vill att man skapar en kulterkonsulent som ytterligare kan arbeta med de lokala föreningarna och kulturutövarna och ge kraft till kulturen i hela kommunen.

Kulturen behöver också göras tillgänglig i våra offentliga rum.

Den nya arenan skapar också möjligheter att ta ett samlat grepp och skapa en organisation som har kraft att erbjuda lite större arrangemang inom både musik, teater, konst och konferens.

Vi har många scener i kommunen och det finns möjligheter att göra något gemensamt av alla dessa och ytterligare skapa reseanledningar till vår kommun.

Läsandet, lyssnandet och tillgången till våra bibliotek måste utvecklas i hela kommunen. Idag kan man hämta böcker i sin lokala affär men varför inte skicka dom hem till dörren på landsbygden och i skärgården. Det var möjligt med hemleveranser av mat underpandemin och detta är minst lika viktigt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.