Trygghetsboende

Trygghetsboende är ett begrepp som har skapat stora rubriker i  Vimmerby under 2013. Vi i Vimarhems styrelse ska fortsätta diskussionerna om vilken strategi bolaget ska inrikta sig mot de kommande åren. Jag anser att hela kommunfullmäktige och dess bolag behöver ta en ordentlig funderare över vilka strategibeslut som ska fattas för att göra Vimmerby attraktivt för människor i olika åldrar för att förhindra den pågående befolkningsminskningen i Vimmerby.

Då vi byggde servicehus i hela Vimmerby kommun satt jag med  som ersättare i socialnämnden. Jag tycker dessa servicehus gemensamhetslokaler har varit utmärkta samlingsplatser för både boende i direkt anslutning och de som t ex har åkt färdtjänst för att umgås och många gånger inta en gemensam måltid. Jag är nu förvånad när Vimmerby kommun säger upp flera av dessa utmärkta gemensamhetslokaler vid dessa boenden som har ett socialt syfte. T ex Norrskenet har varit en mycket bra verksamhet som jag under mina 10 år som taxichaufför besökte dagligen för att skjutsa människor till. Vimmerby har genom kloka beslut för 20 år sedan under alla år haft Trygghetsboende med samlingslokaler samt att vi har haft generösa färdtjänstregler, samt boende både direkt i  servicehusen och i närheten.

Det är inte bara Vimmerby tätort som ska ha resurserna. Vi är  alla överens om att vi behöver ännu flera bra boenden i Vimmerby kommun.  De mindre tätorterna behöver god service och attraktiva boenden. Jag är  glad att Vimarhem tidigare har och även kommer att satsa på fastigheter  i HELA Vimmerby kommun. Det kanske behövs mer än bredband, bra vägar  och för den delen även skolskjutsar på landsbygden för att få den  levande. Bostäder och lokala affärer är också viktigt. I samtliga dessa  frågor har Vimmerby kommun ett stort ansvar.

Ekonomi i balans är viktigt såväl för Vimmerby kommun,  Vimarhem och inte minst Vimarhems hyresgäster. Jag lovar att Vimarhems  styrelse kommer att ta sitt ansvar gällande olika byggnationer på ett  offensivt sätt under kommande år i Vimmerby kommun, under förutsättning  att vi gör satsningar som är ekonomiskt genomförbara för alla parter.  Vimmerby kommunfullmäktige kunde för länge sedan ha beslutat om  ekonomiska garantier och ägardirektiv till Vimarhem. Då kunde Vimarhem  ha byggt vad som helst som t ex kommunalrådet o socialnämndens  ordförande önskade. Istället beslutade kommunfullmäktige om byggstopp på  Pistolsmeden, gamla Öst, skog och trädgård vilket har försenat byggande  av gruppbostäder och lägenheter. Under Tomas Holgerssons ordförandetid  har Vimarhem byggt 96 nya lägenheter och många fastigheter har  renoverats. Jag är mycket glad för att Vimarhems tidigare styrelse har  drivit en offensiv linje vilken jag hoppas vi i styrelsen ska kunna  fortsätta med under 2014 och åren framåt.

Centerpartiet har föreslagit genom en motion att Granen med  rubriken Trygga boenden ska utvecklas genom en nybyggnation vilket vi  diskuterat på ett antal medlemsmöten i Centerpartiet där detta förslag  har vuxit fram. Jag satt på läktaren i plenisalen och lyssnade på just  Trygghetsboendediskussionen. Det hade varit klädsamt om Moderaterna, KD  och Socialdemokraterna hade stöttat Centerpartiet när PerÅke Svensson  yrkade på Granenutbyggnad tidigare i höstas. Då satt dessa partier tysta  samtidigt som de nu kommer med liknande förslag i januari. Jag ser fram  emot att kommunen själv, Vimarhem eller någon privat aktör ytterligare  kommer att utveckla det förnämliga servicehuset Granen. Jag välkomnar  dessa idéer även om jag tycker Centerpartiets förslag var bra redan  under förra året och att projektet kunde ha varit i full gång nu.

Magnus Danlid (c)
Ordförande i Vimarhem