• / Nyheter
  • / Beläggningsarbeten på enskilda vägar prioriteras av Centerpartiet

Beläggningsarbeten på enskilda vägar prioriteras av Centerpartiet

Centerpartiet har via landsbygdsberedningen initierat Vimmerby kommuns nya policy för bidrag till beläggning av enskilda vägar. Om Trafikverket går in med finansiering så går kommunen in med 17% av totalbeloppet för beläggningsarbeten på enskilda vägar. Maximalt 750 000kr per år kan kommunen medfinansiera via investeringsbudgeten för asfaltering.

Centerpartiet är glada för att en enig kommunstyrelse tog denna policy på tisdagens sammanträde och samtidigt beviljade bidrag till beläggningsarbeten till en enskild väg i Brantestad och en i Tyresbo i Rumskulla. Många andra kommuner har liknande policies för detta och det är mycket bra att Vimmerby kommun har tagit fram denna policy efter att dessa ärenden har avgjorts från fall till fall. Det innebär snabbare hantering och enklare beslutsprocess. Bra vägar på landsbygden är en framgångsfaktor för vår kommun och värdet av enskilda vägars underhåll är mycket betydelsefullt för en landsbygdskommun som Vimmerby.

Ingela Nilsson Nachtweij