Svar till Leif Carlsson om enskilda vägar

Leif Carlson (m) som anklagade mig för politisk ohederlighet i en insändare i Vimmerby Tidning. Det gäller landsbygdsfrågor i allmänhet och policy för beläggning av enskilda vägar i Vimmerby i synnerhet.

Jag konstaterar bara att den 3 februari antogs en policy för beläggning av enskilda vägar med exakt det förslag som jag lämnat.

Centerpartiet kommer att driva fler landsbygdsfrågor och då ser det ju mer fördelaktigt ut nu än tidigare för att det ska bli bifall i kommunstyrelse och fullmäktige för vår närodlade politik.

Det är ju på tiden, kan jag tycka som centerpartist, då landsbygden är avgörande för vår kommuns utveckling.

Väljarna får nu bedöma vilket parti som har drivit denna fråga och vilket parti som är mest trovärdigt när det gäller landsbygdsfrågor. Jag anser att det är mycket positivt att det nu är många politiker från flera olika partier som driver landsbygdens frågor i Vimmerby.

Att lyssna på Vimmerbyborna före beslut är demokratins guldkant. Förtroendet för Vimmerbys politiker måste nämligen förbättras utifrån det låga betyg som cirka 600 Vimmerbybor gav Vimmerbys politiker i SCB:s undersökning i höstas.

Här har samtliga politiker ett uppdrag att öka förtroendet och att öka den påverkan som Vimmerbyborna ska ha och förtjänar i vårt demokratiska samhälle.

Ingela Nilsson Nachtweij