Enskilda vägar

Kommunfullmäktiges ålderman Leif Carlsson (M) har i Vimmerby tidning redogjort för sina omfattande insatser för de enskilda vägarna. Är det någon kommunfullmäktigeledamot som borde känna till hur kommunledningarna de senaste 30 åren har hanterat vägsamfälligheternas behov så är det ju fullmäktiges ålderman.

Under den senaste mandatperioden så har väghållarna i Vimmerby kommun mött en ny attityd då kommunens tjänstemän har besökt olika vägmöten. Det har till skillnad från tidigare mandatperioder varit ensidiga besked om att det inte finns några pengar i kommunen till vägförbättringar och extra underhåll till enskilda vägar. Anders Åkesson (C) som är ledamot i trafikutskottet menar att när nu trafikverket satsar extra på vägförbättringar så ska inte kommunerna dra sig ur i samma takt. Beslutet i Vimmerby kommun som innebär satsningar på de enskilda vägarna är bra och kommer att göra skillnad.

Jag vet att Ingela Nilsson Nachtweij (C) har engagerat sig även mellan mötena och ledande tjänstemännen har agerat konstruktivt och denna kombination har visat sig lyckad. Det är glädjande att Leif Carlsson tycker enskilda vägar är bland de viktigare frågorna i kommunen. Leif, jag lovar att jag ska skicka inbjudan då det är dags för årsmöte med de fyra vägsamfälligheter jag har del i. Jag ser fram emot våra kommande samtal där både du, jag och Ingela Nilsson Nachtweij har möjlighet att diskutera hur vi vill ha de enskilda vägarna organiserade i framtiden.

Magnus Danlid