• / Nyheter
  • / Ingen skillnad på kommun eller bolag när det gäller att ta nya lån

Ingen skillnad på kommun eller bolag när det gäller att ta nya lån

Nu har ledande företrädare för moderaterna i Vimmerby sagt att jag är både obegåvad och okunnig. Jag har varit Vimarhems ordförande i drygt fyra månader och jag har mycket kvar att lära.

Men det inser jag att även kommunalrådet har efter drygt tre år på sitt jobb.

Förutsättningarna för att ta lån för att bygga särskilt anpassade bostäder som Vimmerby kommun nu gör på Cirkusplatsen är detsamma som när vi i Vimarhem bygger och tar lån i det kommunalägda bostadsbolaget Vimarhem AB för att bygga t ex särskilt anpassade Trygghetsbostäder. Både kommunalrådet och jag lever i samma verklighet. Vi måste få driften att gå ihop ekonomiskt och vi måste alltid tänka på att lånen ska kunna amorteras i en rimlig takt när vi investerar.

Övervärderade fastigheter är ett problem för vem som än äger dem. Skillnaden är att skulle investeringar visa sig inte gå ihop i Vimmerby kommun som innebär driftsunderskott så kan kommunalrådet gå till fullmäktige och säga att vi måste finansiera via skatten.

Jag kan gå till Hyresgästföreningen och säga att Vimarhems hyresgäster ska betala för investeringar som inte går ihop. Det är betydligt svårare, för att inte säga omöjligt och framförallt mer ansvarslöst. En annan modell som jag skulle kunna praktisera är att säga, att jag inte har kontroll på Vimarhem AB utan nu får kommunfullmäktige ta ansvar genom sitt borgensåtagande.

Denna modell kommer aldrig Vimarhems styrelse att försätta sig i om det inte finns faktorer som styrelsen inte har kunnat förutse. Se hur det gick för det socialdemokratiskt styrda Oskarshamn där kommunfullmäktige fick gå in med mångmiljonbelopp för att undvika konkurs i deras egna bostadsbolag.

Jag har föreslagit att Vimmerby kommun i samverkan med Vimarhem och kanske andra aktörer kan utveckla vårt förnämliga boende Granen. Där finns efterfrågan på bostäder samtidigt som det finns fina gemensamhetsutrymmen. Det vore bättre att kommunledningen i sansad ton skulle sätta sig ner och diskutera det med oss i Vimarhem. Istället krävs svar på utredningar för andra gången, och på frågor som vi delvis redan svarat på för ett år sedan. Det vore bättre att gemensamt diskutera framtidslösningar än svara på formella utredningar.

Vidare kan jag läsa att kommunalrådet kallar Vimarhems befintliga boenden som vi i Centerpartiet tidigare kallat ”Trygga boenden” för Brun Dryck, jämfört med Coca Cola som då skulle vara Trygghetsboende.

Jag upplever i samtal med våra hyresgäster och i samtal med hyresgästföreningen att de som bor på t ex Norrskenet, Granen, Frödala och Solgläntan är nöjda. Detta är boenden som har matsal och utrymmen för sociala aktiviteter och som även har varit bemannade med personal.

Är begreppet ”Trygga boenden” ett problem för vissa så har jag inga problem att kalla dessa ”Trygghetsboenden” för det har funnits i Vimmerby i minst 20 år och där var Britta Sterneland och Centerpartiet mycket pådrivande, att nu kalla dessa utmärkta boenden för Brun Dryck är långt ifrån den verklighet jag upplever.

Tyvärr så har dessutom vissa av dessa gemensamhetslokaler sagts upp av kommunen under Glennfalks tid som kommunalråd - snacka om kapitalförstöring.

Magnus Danlid (C)
Ordförande i Vimarhem AB