• / Nyheter
  • / Vimarhem bygger nytt och ska så göra

Vimarhem bygger nytt och ska så göra

Vimarhem AB ska göra som fullmäktige säger uttrycker kommunalrådet Micael Glennfalk. Vimarhem ska avge svar på de frågor som är ställda angående trygghetsboende del två, förutsatt att domstolen inte tycker annorlunda förstås.

Jag ser verkligen fram emot det möte Vimarhem kommer att ha tillsammans med kommunledningen i samband med överlämnandet av utredningssvaret där vi kommer att belysa ekonomiska fakta byggda på erfarenheter såväl inom Vimarhem, som utanför.

Jag rekommenderar kommunalrådet i Vimmerby att göra ett studiebesök hos Lars Rosander (C) i Hultsfred. Där planeras för bostadsbyggnation och där ägaren – kommunen väljer att skicka med 20 miljoner kronor för att stärka sitt bostadsbolag. Där handlar det om totalt 28 lägenheter varav 12 är trygghetsboende.

För mig som Centerpartistisk ordförande i Vimarhem AB så tycker jag det är viktigt att ta hänsyn till alla hyresgäster som bor i våra 1 320 lägenheter där god ekonomisk hushållning är grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet för såväl ny- som ombyggnation och renovering av fastigheter. Vimarhem ska ta ansvar och är en självklar aktör när det gäller byggnation framöver i Vimmerby. Just nu har t ex styrelsen upphandlat ett gruppboende på 6 lägenheter till en byggkostnad på 18 miljoner kronor.

Vidare uttrycker kommunalrådet återigen att Vimmerbys befintliga boenden är en brun dryck jämfört med Coca Cola. På en punkt ger jag kommunalrådet rätt, att jag aldrig kommer att ta till mig att Granen, Norrskenet, Frödala och Solgläntan är en slags brun dryck.

Den liknelsen och värderingen får helt och hållet stå för Micael Glennfalk och moderaterna.

Magnus Danlid (C)
Ordförande i Vimarhem AB