Laddstolpar

I arbetet med att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser är transportsektorn en både stor och svår utmaning. En svårighet är att alla berörs på något sätt, men just detta går också att se som en möjlighet – alla kan vara med och dra sitt strå till den berömda stacken.

En del lösningar är givna som ökat kollektivresande och bränslen som bygger på någon form av biomassa i stället för fossilbränslen. För vår del har vi kommit till den slutsatsen att eldrift kommer att bli av avgörande betydelse för framtidens transportarbete. Fördelarna med eldrift är många, en elbil är till exempel mer än dubbelt så effektiv som en ”vanlig” bil när det gäller att omvandla tillförd energi till transportarbete, den är tyst och elen är tillgänglig överallt.

Det sägs ibland att laddhybrider och särskilt rena elbilar bara fungerar i storstäder, att elbilar inte är för ”vanligt folk” med normalt resebehov, att man måste ha två bilar eller att det kommer att dröja väldigt länge innan elbilen slår igenom. Fel, fel. fel, menar vi. Med rätt förutsättningar fungerar elbilen överallt eftersom ju el finns överallt, den så kallade ”mackdöden” är inget problem. Risken att vi får vänta länge på elbilens genombrott finns förstås. Om ingenting görs.

De invändningar som funnits mot elbilar rör framförallt ekonomi och räckvidd. Trots supermiljöbilspremien på 40.000 kronor är de dyrare i inköp och batteriernas kapacitet är ännu inte så utvecklad som man kunde önska. Invändningen att det finns för få bilmodeller att välja på håller inte längre, biltillverkarna har på senare tid presenterat eller aviserat ett stort antal elbilar i varierande utföranden och olika prisklasser.

Bilarna finns alltså, köparna finns, en stor mängd stolta mål om si och så många minskade procent koldioxid till det ena eller andra året finns också liksom ett klimat som kräver snabba och kraftiga åtgärder. Det som i det här avseendet saknas är en fungerande infrastruktur för snabbladdning av elbilar. Vi tror att de allra flesta laddningar kommer att ske hemma eller på arbetsplatsen, vi hoppas dessutom att många av de laddningarna kommer att ske med hjälp av egenproducerad solel, men för att få fart på användningen av elbilar måste det finnas möjligheter till snabbladdning där man kan fylla ett tomt batteri på 20-30 minuter. Det sätts nu upp laddstolpar och snabbladdstolpar på många håll i landet, tyvärr är Vimmerby vad gäller snabbladdning som så ofta en vit fläck på kartan. Inte så konstigt kanske, då det handlar om en ganska stor investering. Vi tror att Vimmerbys strategiska läge vid viktiga korsande vägar och mittemellan flera större städer gör möjligheten till snabbladdning extra intressant, men också att det skulle betyda mycket lokalt.

Med inspiration från gamla tider när man visste att det man inte kan klara ensam kan man klara gemensamt och bildade tröskverksföreningar, frysfacksföreningar och en mängd andra föreningar vill vi härmed berätta att vi inom kort har för avsikt att bjuda in intressenter till ett möte för att ta steget från ”snack till verkstad”. Om det innebär att bilda en förening eller att på något annat sätt se till att Vimmerby så snart som möjligt kan erbjuda snabbladdning av elbilar får vi komma fram till gemensamt. Vi som tar det här initiativet kan tänka oss en mängd olika lösningar, det enda vi inte kan tänka oss är att sätta oss med armarna i kors och vänta på att något ska ske.

Intressenter som vi ser som givna deltagare i den här processen är bilhandeln, näringsställen, större affärer eller handelsområden,ALV, men också det allmänna, det vill säga Vimmerby kommun, Regionförbundet med Klimatkommisionen och naturligtvis Vimmerby Energi och Miljö AB


Ingela Nilsson Nachtweij

Tomas Holgersson