• / Nyheter
  • / Bra att ifrågasätta KLT

Bra att ifrågasätta KLT

Vimmerby kommunstyrelse har fattat ett bra beslut nu i april då man ställer ett antal frågor till KLT om vad man erbjuder och vilka kriterier en skolskjutsupphandling via KLT skulle innebära. Varje kommun är unik genom att ha olika geografisk struktur. Jag ser Vimmerby som ett klart intressant anbudsområde då det är tillräckligt stort och med centralorten i mitten för att organisera skolskjutsarna. Jag tycker det är viktigt och klokt att ha kontroll över de pengar skolskjutsarna kostar och det har man bäst i den lokala kommunen.

Som styrelseledamot tycker jag KLT delvis har utvecklats på ett bra sätt även om det finns mycket kvar att göra. Jag ville t ex ha med redan i förra skolskjutsupphandlingen att alla anbudsgivare skulle redogöra för hur man tänkt sig anordna den allmänna taxiservisen. KLT valde då att inte blanda in denna fråga vilket jag beklagar. Jag tycker att taxiservice för allmänheten är en viktig förutsättning när taxi- och busstransporter ska upphandlas nästa gång, särskilt för turistkommunen Vimmerby och även med tanke på att flera Vimmerbyföretagare nu har satsat på att utveckla nöjeslivet. Detta borde även vara aktuellt för flera kommuner än Vimmerby.

En annan viktig förutsättning är vilka regler som ska gälla för skolskjuts. Jag tycker att Vimmerby kommuns gymnasieelever ska ha samma km.gräns som högstadieeleverna. Det är inte rimligt att enskilda elever ska gå eller cykla 6 km. till närmsta hållplats eller bussanslutning. Jag hoppas Vimmerbys kommunpolitiker tar sitt förnuft till fånga och river upp det tagna beslutet om att särskilja gymnasieeleverna mot grundskoleeleverna. Goda studieförutsättningar är minst lika viktigt för resande gymnasieelever som för högstadieelever. Det ska bli intressant att ta del av den utvärdering där ekonomiska besparingar ska ställas mot vilka konsekvenser detta fått för enskilda gymnasieelever.

Som styrelseledamot i KLT välkomnar jag engagerade och ifrågasättande kommuner – det stärker möjligheten att växla ut mesta möjliga kollektivtrafik för de skattepengar som sätts in. Detta behöver KLT bli bättre på eftersom Kalmar län har bland den dyraste kollektivtrafiken i Sverige per invånare.

Magnus Danlid
Centerpartist i Vimmerby