Köp svensk mat

Centerpartiet i Vimmerby vill ha mer närproducerat mat inom den offentliga upphandlingen. EU har tagit beslut om att miljö och klimat ska vara möjliga kriterier vid upphandlingen och vi vill fokusera på den möjligheten i nästa upphandling.Vi har nämligen mycket att vara stolta över när det gäller svensk djurproduktion.

Svenska grisar större yta att röra sig på,tillgång till strö, och de får ha sin svans kvar. Medan danska grisbönder läggs i karantän på sjukhuset av rädsla för att sprida antibiotikaresistenta bakterier, har svenska producenter sedan länge arbetat förebyggande för att minimera antibiotikaanvändningen. Men det högre svenska djurskyddet kostar, och när vi inte kan konkurrera prismässigt med kött från våra europeiska grannländer med lägre krav på djurskyddminskar efterfrågan på vårt svenska kött.
En fungerande inre marknad kräver lika konkurrensvillkor. Parallellt med att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft på nationell nivå måste vi därför arbeta för att höja kraven på all europeisk produktion till svensk nivå. Det borde vara självklart att Europas djur ska ha det lika bra som de svenska! Men vi måste också säkerställa att de direktiv som införs efterföljs. Den första januari 2013 infördes ett grisdirektiv för att höja djurvälfärden för Europas grisar. Fortfarande har många medlemsländer inte uppfyllt dessa regler, bland annat Danmark och Tyskland, och här måste EU-kommissionen vara hårda i uppföljningen.

Men till syvende och sist handlar det om vad konsumenten faktiskt köper. För att kunna göra medvetna val krävs tydlig märkning. I skolmaten, på restaurangtallriken och i mataffärens färdigrätter finns ofta det anonyma köttet. Det är bara ett år sedan hästköttsskandalen, och detta kan upprepas igen så länge vi inte har ett EU-regelverk som förhindrar det.VI i Centerpartiet vill därför se ursprungsregler för gris och andra slaktdjur som tydligt anger var djuret är fött, uppfött och slaktat.

Det borde också vara en självklarhet att den mat som serveras inom skola, vård och omsorg uppfyller höga krav på miljöhänsyn, djurvälfärd och matsäkerhet. Bra och säker mat bör vara en rättighet för alla. Nyligen röstade Europaparlamentet igenom en förändring av lagen om offentlig upphandling. Nu finns det inte längre några ursäkter för att inte ställa krav. Vi kan inte acceptera att våra barn och äldre serveras mat som skulle vara olaglig om den producerades i Sverige.

Ska vi ha några svenska lantbrukare kvar krävs det att vi alla agerar tillsammans. Gör medvetna val i köttdisken, ställ frågan om ursprung i restaurangen, kräv närproducerat i barnens skola.

Vi i Centerpartiet vill dra vårt strå till stacken genom att arbeta för stärkt konkurrenskraft för svenska bönder. Astrid Lindgrens värld tog beslutet att fokusera på närproducerat redan för tio år sedan och nu har ett antal restauranger i Vimmerby följt efter i samma framgångsspår.

Det offentliga köket står nu på tur och inköpscentralen i Västervik har fått signalerna om att Vimmerby vill ha ännu mer närproducerat i nästa upphandling. Europa och Vimmerby vill samma sak och det kommer att ha en avgörande betydelse för våra bönder i Vimmerbytrakten.

Kristina Yngwe
Kandidat till Europaparlamentet (C)

Leif Larsson
Kandidat till Sveriges riksdag (C)

Ingela Nilsson Nachtweij
Kandidat till Vimmerby kommunfullmäktige (C)