• / Nyheter
  • / Centerpartiet behövs för demokratin i Vimmerby

Centerpartiet behövs för demokratin i Vimmerby

Det råder ett märkligt sätt att fatta beslut i Vimmerby kommun nu för tiden. Eller rättare sagt så vill kommunalrådet att det inte skall vara någon debatt eller någon demokratisk förankring före beslut.

Uppläggen är ofta att det läggs fram omöjliga förslag och ett möjligt. På det sättet är debatt omintetgjord och resultatet blir en förhastad beslutsprocess. Om någon är av en avvikande uppfattning utmålas de som avfällingar och bakåtsträvare. Ibland blir hela partier beskyllda för att dra saker i långbänk.

Men ibland kan det vara bra att tänka efter före och göra ett gott grundarbete. Fort och väl går sällan ihop. Till exempel skapade kommunalrådet en prekär situation då man belade Vimarhem med byggförbud härom året. Hade socialen och Vimarhem gått vidare med Vimarhems styrelses förslag i det läget hade det funnits både gruppbostad och en variant av trygghetsboende redan efter semestern i år. Till en lägre kostnad för socialen och troligtvis även för brukarna. 

Tyvärr visade det sig att kommunen glömt att skapa ett nytt gruppboende som ersättning för det som finns vid Näs vilket skapade panik och man valde tomten vid Gästgivarhagen. Nytillträdde ordförande Magnus Danlid blev anvisad denna tomt för gruppboende, upphandlade och skrev avtal med NCC för byggnation.

En följd av quick-fix-attityden blev att man dels inte hade kollat detaljplan och inte heller kontrollerat grannarnas inställning. Grannarna knorrar och kommunala tjänstemän upptäcker bristerna i antagen detaljplan för området. I det läget måste Vimarhem försöka ta sig ur avtalet med Skanska och jurister kopplas in för den processen. 

Snabbt beslut i bussen under kommunstyrelsens sommarresa den 20 maj: ”Vi bygger i surhålet vid gamla Vitsippan och vi säljer inte hela tomten som vi tidigare lovat bort. Detta passar givetvis socialdemokraterna. Det har ju varit deras förslag en längre tid.”

Glad är nog den tilltänkte köparen eftersom det var den sämsta delen av tomten som kommunen vill behålla. Ingen vet ännu hur mycket som behöver grävas bort och hur mycket som behöver fyllas upp. Dessutom behöver det mesta av byggnationen upphandlas igen.

Total kostnad för hela kalaset är än så länge okänd eftersom det först behöver göras en geologisk undersökning av tomten. Som helhet gör detta att bygget förmodligen inte blir klart förrän efter sommaren 2015 vilket i sin tur betyder att vi måste hitta temporära lösningar för de boende.

Nu har alltså raden av quick-fix-beslut skapat en långbänk som drabbar boende och kostar mycket pengar.

Centerpartiet behövs för demokratin i Vimmerby och den här frågan skall inte hastas iväg en gång till. Nu ska vi lösa den på genomtänkt sätt. Det är faktiskt människor som skall bo och leva där. Och det ska finnas kvar i 50-60 år om inte mer.

Centerpartiet erbjuder Vimmerby ett centralt beläget hus med sex gruppbostäder och 14 tillgänglighetsanpassade lägenheter och gemensamhetslokal som kan utnyttjas även av de boende på Lönnen. Denna satsning behövs och byggstoppet för Vimarhem bör upphävas med omedelbar verkan.

Curt Tyrberg
Centerpartiet i Vimmerby