Centerpartiet gjorde ett bra EU-val i Vimmerby

Centerpartiet har gjort ett bra val i riket, länet och i Vimmerby kommun. Partiet har fått 105 röster mer denna gången än vid Europaparlamentsvalet 2009 i Vimmerby kommun.  I tex valdistriktet Vimmerby 5, Stenshults förskola, ökade röstantalet med 30 röster till 65 röster i jämförelse med 2009.  Centerpartiet fick fler röster i de flesta av Vimmerbys valdistrikt.

Vi känner oss nu stärkta som alliansens största parti och ser med tillförsikt fram till kommun-, landstings- och riksdagsvalet den 14 september, avslutar Marcus Jonmyren, ordförande för Centerpartiet i Vimmerby kommun.

Marcus Jonmyren
Ordförande för Centerpartiet i Vimmerby kommun