• / Nyheter
  • / Ny PRAO i Vimmerby kommun

Ny PRAO i Vimmerby kommun

Centerpartiet i Vimmerby vill starta en NY PRAO i kommunen.

En NY PRAO som skapar större företagsamhet. Eleverna går själva in på en hemsida där alla arbetsplatser som erbjuder PRAO finns utmärkta på en karta. Eleverna ser vilka platser som är lediga och får själva ta kontakt med den arbetsplats som man är intresserad av att praktisera hos. När eleven fått ett klartecken från arbetsgivaren så bokar studie-och yrkesvägledaren PRAO-platsen. 

Detta innebär mer aktivitet från båda parter och ger en större delaktighet. Självklart utvärderas och dokumenteras all PRAO av båda parter. Arbetsplatserna får en utbildning kring handledningen av praktikanter och man har också ett system för studiebesök på företagen för eleverna under grundskoletiden.

En annan fråga som lyfts av Maja Danlid som kandiderar för centerpartiet i Vimmerby är att det behövs praktik även för eleverna som går studieförberedande program på gymnasiet. Som systemet fungerar idag saknas praktik på arbetsplatser för dessa elever. Det innebär att elever i Vimmerby kommun som väljer ett studieförberedande program och som inte lyckats få ett sommarjobb under studietiden kan ta studenten utan att ha deltagit i någon verksamhet på en arbetsplats. Detta är inte tillfredställande tycker Centerpartiet i Vimmerby. Steg ett är att starta en NY PRAO enligt ovanstående modell. Vi har träffat Camilla Nordin från Mönsterås som initierade en satsning i den kommunen när PRAON var hotad. Istället för att avveckla PRAON som man gjorde i Vimmerby för några år sedan så valde man att i samverkan med näringslivet utveckla densamma. Centerpartiet i Vimmerby anser att det är dags att satsa på närkontakt med arbetslivet och att vi utöver start av NY PRAO utvecklar fler studiebesök i samverkan mellan näringsliv och skola. 

Ingela Nilsson  Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby