• / Nyheter
  • / Astrid Lindgrens Näs långsiktigt hållbara finansiering

Astrid Lindgrens Näs långsiktigt hållbara finansiering

Satsningen på trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är riskfylld och har ifrågasatts, men det ser nu mycket lovande ut med en bra inledning av årets säsong.

Betydligt fler besökare hittills i år tack vare intresset för Astrid Lindgrens trädgårdar och för Astrid Lindgrens barndomshem är precis vad Näs och Vimmerby behöver.

Tack vare det ökade besöksantalet finns förutsättningar för en bättre lönsamhet, och mindre andel kommunal finansiering. Centerpartiet har i KS redan år 2010 föreslagit att minska det årliga bidraget till Näs med en halv miljon om året, med målet att verksamheten på sikt skall vara självfinansierande med hjälp av externa bidrag och biljettintäkter.

Kommunens välskötta bolag måste ges tydliga spelregler från politiken via ägardirektiven . Vi föreslår återigen att kommunens medfinansiering på tre miljoner minskas till 2.5 miljoner 2015 och därefter med en halv miljon minskning per år. Det ger möjlighet för bolaget att anpassa verksamheten till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ser det som att Astrid Lindgrens Näs har fått en kommunal subvention för uppstart för att på sikt bli självbärande.

Vår inställning är att skattepengar i första hand ska prioriteras till kommunens kärnområden dvs vård, skola och omsorg. 

Ingela Nilsson Nachtweij

Anna Svensson