Vimmerby behöver satsa på skolutveckling

Att skapa en bra skola för kommunens barn är en av kommunens viktigaste uppdrag. Vimmerby kommun behöver därför satsa ännu mer på skolutveckling.

Centerpartiet i Vimmerby vill göra följande satsningar för att Vimmerbys skolor ska bli ännu bättre.

1. Profilera de båda högstadierna i Vimmerby så att de får lite olika inriktningar. Vi föreslår att personalen i samverkan med eleverna ska profilera verksamheten utifrån skolans förutsättningar.

2. Skolskjutsupphandlingen medger eget val av högstadieskola. Vi ser profilering som dans, klättring, fotboll, film, innebandy, utomhuspedagogik, ishockey, miljö, musik mm som intressanta utvecklingsmöjligheter för skolorna. Flera av dessa områden har skolorna redan under utveckling och nu vill vi i Centerpartiet att det ska fokuseras ännu mer på denna sorts skolutveckling. Det gör det också möjligt för eleverna att utveckla sin fritidssysselsättning under skoltid vilket gör att eleverna trivs bättre i skolan och då har lättare att lära sig de andra ämnena. Satsningar på idrott och kultur berikar eleverna och gör skoltiden ännu mer värdefull och motiverande för elever och personal.

3. Starta en NY PRAO där eleverna, lärarna och arbetsplatserna är mer delaktiga.
Mer närkontakt med näringslivet i form av fler studiebesök och mer praktik på exempelvis mellanstadiet och yrkesförberedande program.

4. Landsbygdsbarnen behöver ha möjlighet att åka buss med skolbusskortet även under skolloven. Extra undervisning och Fabrikens utbud under skolloven behöver kunna nås även av
landsbygdens barn och unga och därför är det så viktigt att busskorten som kommunens unga har är aktiva även under loven.

Peter Karlsson, Dabbetorp

Anna-Karin Cederstrand Karlsson, Ramshult
Centerpartiet i Vimmerby