• / Nyheter
  • / Vägen till första jobbet

Vägen till första jobbet

Maja Danlid

Sysselsättningen är en viktig fråga för alla människor i arbetsför ålder. Sysselsättningen för ungdomar är synnerligen viktig eftersom det handlar om att komma in på arbetsmarknaden. Elever i Vimmerby som väljer att gå ett studieförberedande program slutar efter 13 år i grund- och gymnasieskola utan att ha praktiserat en enda dag, utan att ha en aning om hur en vanlig dag på jobbet kan se ut. Idag är det endast elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program som får möjlighet till praktik. Jag tycker att det ska finnas praktik i både grund- och gymnasieskolan för alla elever. Alla ungdomar ska ges samma möjlighet att bygga kontaktnät på arbetsmarknaden.

Statistik visar att en godkänd gymnasieutbildning är en viktig förutsättning för att få ett fast jobb. Körkort underlättar också inträdet på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna har lagt förslag om att personer som har gått ut gymnasiet med godkända betyg ska få förmånen att låna pengar till körkort. Detta tycker jag är ett orättvist förslag då det utesluter de som av någon anledning inte slutfört sina gymnasiestudier och det är de som kanske bäst skulle behöva denna möjlighet. Det vore bättre om alla elever på gymnasiet ges möjlighet att läsa in körkortsteorin under lektionstid. Alla gymnasieelever skulle då vara ett stort steg närmare sitt körkort, och kanske sitt första jobb, utan att behöva skuldsätta sig.

Maja Danlid,
Centerpartiet