En satsning på lång sikt

Svar till Jonas Nilsson.

Tyvärr var det ingen i socialnämnden som tog larmet om situationen i hemsjukvården på ett sådant sätt att man kom med förslag på åtgärder. Vi i Centerpartiet anser att det behövs kraftfulla tag för att komma till rätta med problemen.

Höj lönen kraftfullt nu direkt för att förhindra att folk söker sig bort från Vimmerby. Låt Regionförbundet arbeta med rekrytering utomlands på samman sätt som man gjorde med läkare för några år.

Detta löser inte grundproblemet som är arbetsmiljön. Vi behöver öka bemanningen och skapa bättre förutsättningar för utveckling i arbetet. Centerpartiet har lämnat in en motion i ämnet, Den Goda Arbetsplatsen, redan under förra året. På lång sikt behöver vi satsa på friskvård för både personal och brukare.

Med bra friskvård minskar vi behovet av sjukvård och ökar livskvalitén. För detta vill vi starta ett Friskvårdteam i socialförvaltningens regi för de äldre. Den ska arbeta över hela kommunen.

Tyvärr gjorde tidningen en prioritering då vi berättade allt detta om hur vi ville lösa problemen som gjorde att våra synpunkter kunde missuppfattas.

Curt Tyrberg
Centerpartiet