• / Nyheter
  • / Den goda arbetsplatsen

Den goda arbetsplatsen

Motionen "Den goda arbetsplatsen" är en satsning som kommunfullmäktige i Vimmerby bejakat och som vi vill se resultat av under nästa mandatperiod. Därför krävs ett nytt politiskt ledarskap som satsar på karriärmöjligheter och friskvårdsbefrämjande åtgärder för kommunanställda. 

Centerpartiet vill att Vimmerby kommun visar vägen för fler arbetsgivare och satsar på friskvård och andra insatser som personalen efterfrågar. Tjänsteföretag i kommunen gynnas av en sådan satsning och kommunanställda blir mer hållbara och ökar sina prestationer. Vi ser  det som en god investering för Vimmerbys hjältar inom skola, barnomsorg och äldreomsorg. 

Vi vill också genom denna satsning minska mängden konsulter. Det är alltför många som anlitats under innevarande mandatperiod. Vi behöver fast anställda för att åstadkomma kontinuitet och effektivitet. Konsulter genomför ett avgränsat uppdrag som alltför ofta saknar långsiktighet och ansvarstagande för framtiden. 

Ingela Nilsson Nachtweij 
Centerpartiets kommunalrådskandidat