• / Nyheter
  • / Färdtjänst och sjukresor – på individens villkor

Färdtjänst och sjukresor – på individens villkor

Magnus Danlid

De senaste fyra åren har vi kunnat läsa om hur många funktionshindrade, ofta äldre personer, blivit hänvisade till byråkratiska regelsystem vid färdtjänst- och sjukresor. Det senaste exemplet är Märta Petersson i Järnforsen. Hon blev erbjuden en riksfärdtjänstresa som innehöll en taxiresa och tre tågresor. Utan ledsagare kan en sådan resa bli mycket svår. En tågresa kan vara möjlig, men att ta sig till och från olika perronger för att byta tåg är svårare för en person med funktionshinder. Förseningar och andra incidenter i tågtrafiken gör att dessa byten ofta dessutom måste göras under tidspress. Senast i fredags var det inställda tåg på tre sträckor i länet.

Det är viktigt att komma ihåg att de som har beviljats färdtjänst alltid har fått det av en anledning, särskilt i Kalmar län. Jämfört med våra grannlän är det väldigt få/1000 invånare som har beviljats färdtjänsttillstånd. Detta trots att vi har en genomsnittligt äldre befolkning och många som bor långt ifrån närmaste busshållplats. Liknande problem har dykt upp vid beställning av sjukresa. Man blir erbjuden bussbiljett men p.g.a. sjukdom eller funktionshinder kan dessa alternativ vara omöjliga att genomföra. För att komma tillrätta med dessa problem, har vi den senaste mandatperioden lagt flera förslag om förbättringar av färdtjänst och sjukresor.

Centerpartiets lösningar är: införande av länsfärdtjänst, kortare handläggningstider och översyn av resealternativ av riksfärdtjänst för resor utanför länet, samt öppna resor vilket innebär att en färdtjänstresande ska kunna beställa hemresa vid egen vald tidpunkt kort tid före hemresan. Vi vill även höja milersättningen till 18:50 kr/mil för sjukresa med egen bil. Självklart ska patienter ha samma grundersättning för sin sjukresa med bil som vi politiker har när vi reser.

Socialdemokraterna däremot, påhejade av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, säger Nej varje gång dessa förslag framförs. Dessa partier värnar endast de som bor utmed befintlig kollektivtrafik, samt prioriterar gratis sjukvård för vissa grupper hellre än att ge grundläggande trygghetsservice.

Skattehöjningen på 25 öre, som dessa partier genomförde för snart tre år sedan, skulle gå till ambitionshöjningar i kollektivtrafiken. 300 miljoner har uttaxerats hittills, men av detta har mer än hälften gått till att täcka sjukvårdens kostnader istället för att stärka kollektivtrafiken. Inte en enda av dessa miljoner har kommit färdtjänst- och sjukresenärerna till del.

NU är det hög tid att höja ambitionen. Ett alliansstyrt landsting i Kalmar län gör det möjligt. RÖSTA på Centerpartiet i landstingsvalet om du vill ha förändring!

Magnus Danlid
Centerpartiet i Landstinget