• / Nyheter
  • / Skolskjutsar och kommunala vägsamfälligheter

Skolskjutsar och kommunala vägsamfälligheter

Landsbygdsutvecklingen måste stärkas i hela Vimmerby kommun, inte försämras. Beslutet om försämrade skolskjutsregler för gymnasieelever är ett ödestiget beslut för Vimmerbys landsbygd.

Samtidigt som politiker har ambitionen att vi ska bli en bra skolkommun, t o m den bästa så beslutas att elever ska gå upp till sex kilometer till busshållplatsen. 

Ett fullständigt orimligt beslut som i förlängningen kommer minska landsbygdens attraktivitet för unga familjer. Självklart ska gymnasiets elever ha samma skolskjutsregler som högstadiets. 

En annan viktig fråga för landsbygdsutvecklingen är bra belagda genomfartsvägar. 

Det finns många enskilda vägsamfälligheter som bidrar till en levande landsbygd där de boende tvingas ta ansvar för genomfartsvägar. Det är inte rimligt att boende utmed dessa vägar ska betala ett högt pris för att bilister ska kunna köra på väl underhållna genomfartsvägar. 

Vimmerby kommun ska ta initiativ till att se över möjligheten om att bilda kommunala vägsamfälligheter på starkt trafikerade belagda genomfartsvägar. 

Magnus Danlid
Centerpartiet