Riv gränser i sjukvården

Magnus Danlid

I patientnämnden får vi in drygt 700 nya anmälningar varje år av patienter och anhöriga. Många fall grundar sig på att individen och patienterna inte har upplevt sig stå i centrum. De beskriver hur olika professioner hänvisar till sina speciella ansvarsområden såväl inom landstinget som utanför. Denna brist på helhetssyn kan innebära att vårdinsatsen inte blir optimal, vilket ibland får förödande konsekvenser för patienten om det leder till fördröjd behandlingstid och missade diagnoser.

Centerpartiet vill införa en kontaktsjuksköterska i primärvården, samt införa en sjukvårdsorganisation som bygger på helhetstänk i större samverkan med kommunerna. Inte revirtänk utan fokus på individen. En kontaktsjuksköterska medverkar till ökad trygghet i vardagen.

Magnus Danlid
Centerpartiet i Landstinget