• / Nyheter
  • / Kommunen bör ta över Vibovägen

Kommunen bör ta över Vibovägen

Jag vill att Vimmerby kommun utreder förutsättningarna för att ta över drift och skötsel av vägen mellan Långbrössle-Vibo. Denna väg sköts av samfälligheten och underhållet bekostas av de som ingår i samfälligheten.

De bidrag som utgår till vägens skötsel räcker inte, utan samfällighetens delägare får betala ur egen ficka. 

Vägen trafikeras mycket av trafik som inte berör samfälligheten, som timmertransporter till Mönsterås mm. Det är inte rimligt att samfälligheten skall bekosta genomfartstrafik som inte har med samfällighetens delägare att göra. 

Bo Svensson 
Fullmäktigekandidat för centerpartiet