• / Nyheter
  • / Kommunfullmäktige beslutar om skolskjutsar

Kommunfullmäktige beslutar om skolskjutsar

Magnus Danlid

Centerpartiet har sett till att våra barns skolskjutsar varit på dagordningen inte minst då ansvaret låg i Teknik- och servicenämnden. Tyvärr är denna nämnd numera ersatt av kommunstyrelsen och där har diskussionerna fortsatt. Skolskjutsreglerna diskuterades redan förra mandatperioden och då beslutade kommunfullmäktige om nej till försämringar eftersom det skulle spara så lite pengar.

Krönsmon borde byggts i etapper, då hade t ex räntekostnaderna varit så mycket lägre att de gott och väl hade räckt till skolskjutsar för gymnasieleverna.

Jag välkomnar Lars Johansson (V) inlägg i skolskjutsdebatten och ser fram emot samarbete i denna så viktiga fråga för våra skolelever som inte bor utmed KLT´s busslinjer. Det Lars Johansson däremot inte berättade i sin insändare var att det då fanns flera partiföreträdare som reserverade sig mot beslutet i KF vilket framgår i protokollet från december 2013. Tre (C), två (V), två MP och en (S). Vimmerbys politiker måste underlätta landsbygdsboende, inte försvåra.

Det är viktigare att det finns resealternativ för kommunens- och länets invånare oavsett boendeort, än att kollektivtrafiken ska vara gratis för vissa grupper i främst länets större städer som Vänsterpartiets landstingsledamöter vill.

Magnus Danlid
Centerpartiet