Socialdemokraterna  och Moderaterna  vill inte ha någon jämstäldhesplan

Ingela Nilsson Nachtweij

Socialdemokraterna  och Moderaterna avslog på måndagens KF-sammanträde  Centerpartiets motion om att Vimmerby kommun ska ta fram en uppdaterad  jämställdhetsplan.

I kommunens folkhälsoplan för 2015-2018, som antogs av KF så sent som i december 2014, står att kommunen ska ta fram en lokal handlingsplan för jämställdhet. Den planen är exakt det som Centerpartiets Peter Karlsson motionerat om och som KF alltså redan beslutat att ta fram.

S påstår sig vara det enda jämställdhetspartiet men i Vimmerby avslår man en motion om att ta fram en bred jämställdhetsplan med bredare fokus än bara på kommunens roll som arbetsgivare.

Alla oppositionspartierna i KF instämde i Centerpartiets yrkande.